Najnowsze informacje

Ogłoszenie o Aukcji Ustnej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Płocku przy ul. Zglenickiego 46

14.06.2024 | 10:57

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 AOGŁASZA AUKCJĘ USTNĄ na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 10/5 i powierzchni 0,3141 ha, położonej w Płocku przy ul. Zglenickiego 46, obręb nr 0013 „Kombinat”, wpisanej do księgi wieczystej pod numerem KW PL1P/00063022/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Skłodowskiej 1, kl. VIII i IX, w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi

12.06.2024 | 08:36

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku, w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Skłodowskiej 1, kl. VIII i IX, w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na zakup i montaż 6 szt tablic ogłoszeniowych o wymiarach 110x61 cm z przesuwanymi skrzydłami, zamykanymi na zamek z kluczykiem , tablice wykonane w wersji slim i przystosowane do użytku wewnętrzn

11.06.2024 | 08:27

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zakup i montaż 6 szt tablic ogłoszeniowych o wymiarach 110x61 cm z przesuwanymi skrzydłami, zamykanymi na zamek z kluczykiem , tablice wykonane w wersji slim i przystosowane do użytku wewnętrznego (dokładne warunki wykonania i montażu tablic ustalić z Zarządem Wspólnoty tel. 730574669)

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Słodowej 1 zgodnie z załączonym wykazem (dokładne warunki wykonania i montażu monitoringu

11.06.2024 | 07:58

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Słodowej 1 zgodnie z załączonym wykazem (dokładne warunki wykonania i montażu monitoringu ustalić z Zarządem Wspólnoty tel. 730574669).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 73 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

10.06.2024 | 13:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 73 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

10.06.2024 | 13:24

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Asnyka 17 w Płocku

10.06.2024 | 13:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Asnyka 17 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bukowej 40 w Płocku

10.06.2024 | 13:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bukowej 40 w Płocku...

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o zamówienie publiczne - Wykonywanie robót konserwacyjnych i usuwanie awarii w trybie pogotowia lokatorskiego - znak NO 3/TI/ZBK/2024

03.06.2024 | 13:25

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych” - znak NO 3/TI/ZBK/2024

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach własnych, w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanyach przez MZGM TBS

03.06.2024 | 12:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach własnych MZGM TBS sp. z o.o. , w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku oraz remontów wykonywanych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne w zasobach Gminy Miasta Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych

03.06.2024 | 12:41

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku...

czytaj więcej »

INFORMACJA

27.05.2024 | 07:54

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

31.05.2024 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Wykonywanie robót konserwacyjnych i usuwanie awarii w trybie pogotowia lokatorskiego - znak NO 3/TI/ZBK/2024

22.05.2024 | 11:34

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - znak NO 3/TI/ZBK/2024

czytaj więcej »

INFORMACJA

14.05.2024 | 11:50

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

17.05.2024 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą czynne do godz 13.30

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będzie czynny do godz. 13.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Dworcowej 6 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.

13.05.2024 | 13:11

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Dworcowej 6 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.”

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1

13.05.2024 | 12:57

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

29.04.2024 | 14:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

29.04.2024 | 14:19

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

26.04.2024 | 07:58

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

02.05.2024 r. (czwartek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą nieczynne

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

17.04.2024 | 11:22

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie naprawy uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku”  

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

12.04.2024 | 11:31

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Synagogalna 7 w Płocku

10.04.2024 | 12:47

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalna 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Synagogalna 7 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

03.04.2024 | 13:05

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dojazd 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

29.03.2024 | 09:00

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

29.03.2024 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą czynne do godz. 12.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.03.2024 r. na najem lokali użytkowych

26.03.2024 | 11:30

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.03.2024 r. na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock.

czytaj więcej »

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.03.2024 r. na najem garaży

26.03.2024 | 11:24

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 25.03.2024 r. na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będące własnością Gminy-Miasto Płock.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – waria

25.03.2024 | 15:02

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – wariant 1

czytaj więcej »

Życzenia Świąteczne

25.03.2024 | 08:35

Życzenia Świąteczne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość

oraz wzajemną życzliwość.

Niech napełnią pokojem i wiarą,

niech dadzą siłę w pokonywaniu trudności i pozwolą z ufnością i optymizmem patrzeć w przyszłość.

Święta Wielkanocne to także czas spędzony w gronie najbliższych,

niech będzie zatem pełny miłości płynących prosto z serca.

.

Prezes Zarządu Arkadiusz Kochanowicz

Wiceprezes Zarządu Aneta Pomianowska - Molak

wraz z Pracownikami

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku

22.03.2024 | 10:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku polegające na utwardzeniu powierzchni zgodnie z rysunkiem nr 1 i montażu dwóch sztuk stojaków rowerowych pięciostanowiskowych, zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i aktualnymi normami

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie altanki śmietnikowej wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

21.03.2024 | 14:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją altanki śmietnikowej wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia - budynek przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

21.03.2024 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją, wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

21.03.2024 | 11:52

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

29.03.2024 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą czynne do godz. 12.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2

14.03.2024 | 14:48

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Nowy Rynek 2 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – T.B.S. sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. Remontów

12.03.2024 | 14:21

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko : Inspektor Nadzoru/ Specjalista ds. Remontów

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

08.03.2024 | 09:38

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:32

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu chodników o powierzchni około 210,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:25

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu chodników o powierzchni około 210,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie utwardzenia fragmentu działki o powierzchni około 600,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:17

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie utwardzenia fragmentu działki o powierzchni około 600,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie elementów składowych i montaż altanki śmietnikowej stalowej na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:13

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie elementów składowych i montaż altanki śmietnikowej stalowej na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

07.03.2024 | 11:02

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

08.03.2024 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą czynne do godz. 13.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy-Miasto Płock

07.03.2024 | 08:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych położonych w Płock, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

07.03.2024 | 08:28

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych położonych w Płock, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie instalacji c.o. oraz rozbudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

05.03.2024 | 13:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 3 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji c.o. oraz rozbudowę węzła cieplnego w budynku przy ul. Kolegialna 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień

01.03.2024 | 08:49

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

21.02.2024 | 14:35

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i 17C ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty w trybie wyboru oferty na: „Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie izolacji murów parteru budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 – etap 1

16.02.2024 | 13:12

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie izolacji murów parteru budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 – etap 1”

czytaj więcej »

INFORMACJA

12.02.2024 | 10:11

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

13.02.2024 r. (wtorek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

oraz

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą czynne do godz. 13.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę wodomierzy lokalowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

26.01.2024 | 14:44

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Na Skarpie 6 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę wodomierzy lokalowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Słodowej 4 w Płocku

26.01.2024 | 14:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Słodowej 4 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wejścia do kanału technologicznego oraz naprawa uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

19.01.2024 | 10:01

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie wejścia do kanału technologicznego oraz naprawa uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku”  

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie czystości i porządku - Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez MZGM-TBS Sp. z o.o.

19.01.2024 | 08:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

INFORMACJA

28.12.2023 | 14:41

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

29.12.2023 r. (piatek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą czynne do godz. 13.00.

natomiast

Zarząd Budynków Komunalnych

będzie czynny do godz. 12.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Tumska 5 w Płocku

28.12.2023 | 12:04

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumska 5, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Tumska 5 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

28.12.2023 | 07:54

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

02.01.2024 r. (wtorek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

oraz

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

INFORMACJA

20.12.2023 | 15:02

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

22.12.2023 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą czynne do godz. 12:30

.

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będzie czynny do godz. 11.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Wyniki przetargu na najem garaży z dnia 14.12.2023 r.

14.12.2023 | 14:48

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 14.12.2023 r. na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będące własnością Gminy-Miasto Płock.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty w zakresie dostawy art. papierniczo-biurowych

14.12.2023 | 10:05

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp.z o.o. ogłasza wyniki postępowania w trybie wyboru oferty na "Dostawę artykułów papierniczo-biurowych".

czytaj więcej »

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu nieograniczonego na najem garażu przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku.

12.12.2023 | 14:35

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu nieograniczonego na najem garażu przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty w zakresie DDD na 2024 rok

05.12.2023 | 14:55

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock ogłasza, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na realizację usługi w zakresie: „Dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoryzacją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku”,zostało unieważnione.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych położonych w Płock, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

23.11.2023 | 14:54

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych położonych w Płock, stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy-Miasto Płock

23.11.2023 | 14:29

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na usługę utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych stanowiących własność MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z konserwacją zieleni w 2024 roku

16.11.2023 | 08:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wszczęcie postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:,,Utrzymania porządku i czystości na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych wraz z konserwacją zieleni, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na usługę utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków i w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku

14.11.2023 | 10:24

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wszczęcie postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:,,Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień

14.11.2023 | 07:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i 17C ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty w trybie wyboru oferty na: „Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

czytaj więcej »

INFORMACJA

10.11.2023 | 11:28

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

10.11.2023 r. (piątek)

Z uwagi na przeprowadzanie przeglądu systemu informatycznego

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą czynne do godz. 13.30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o.UWAGA zmiana ogłoszenia

08.11.2023 | 13:29

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. ogłasza wybór oferty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnie

08.11.2023 | 12:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock i Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i 17C ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla budynków położonych przy ul. Padlewskiego 17A, 17B, 17C, na działce o nr ewid. 652 wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokonaniem uzgodnień”

czytaj więcej »

KOMINIKAT

07.11.2023 | 11:07

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku informuje o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego, która odbędzie się w dniach 4-15 listopada 2023 r.

Więcej o wściekliźnie jako chorobie: https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wscieklizna/

czytaj więcej »

INFORMACJA

24.10.2023 | 10:17

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

31.10.2023 r. (wtorek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

INFORMACJA

19.10.2023 | 08:11

INFORMACJA

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż w związku z przeprowadzką do nowej siedziby przy ul. Kaczmarskiego 4 w Płocku, Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Kochanowskiego 5 w dniu 20.10.2023 (piątek) będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Lokal użytkowy do wynajęcia przy al. Kobylińskiego 6

12.10.2023 | 09:53

Lokal użytkowy do wynajęcia przy al. Kobylińskiego 6

Szanowni Państwo

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokalu użytkowego położonego w Płocku przy al. Kobylińskiego 6.

Lokal w budynku przy ul. Kobylińskiego 6 o pow. 80,10 m², położony na I piętrze budynku użytkowego.

czytaj więcej »

UWAGA !!! Zmiana siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 2 od dnia 23.10.2023 roku

11.10.2023 | 08:50

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 23.10.2023 roku nastąpi zmiana lokalizacji Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Kochanowskiego 5 w Płocku. Nowy adres lokalizacji: ul. Kaczmarskiego 4 (wejście od apteki Avena 1). Godziny przyjęć interesantów pozostają bez zmian.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku.

10.10.2023 | 14:17

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na: Remont klatek schodowych budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatki schodowej budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w Płocku

09.10.2023 | 13:58

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Remont klatki schodowej budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w Płocku”

czytaj więcej »

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie altany śmietnikowej dla budynku położonego przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

02.10.2023 | 14:17

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku, ogłasza wszczęcie postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie altany śmietnikowej dla budynku położonego przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy i malowania ścian szczytowych budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

22.09.2023 | 08:44

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie naprawy i malowania ścian szczytowych budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

21.09.2023 | 08:47

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

01.09.2023 | 14:39

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Braci Jeziorowskich 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja o akcji szczepienia doustnego lisów wolnożyjących

28.08.2023 | 10:41

Informacja o akcji szczepienia doustnego lisów wolnożyjącychPowiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku informuje o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego, która odbędzie się w dniach 9-20 września 2023 r. Więcej o wściekliźnie jako chorobie: https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wscieklizna/

czytaj więcej »

INFORMACJA

09.08.2023 | 12:14

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3 oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku będą nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku

26.07.2023 | 14:18

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul.Kredytowa 1 w Płocku

26.07.2023 | 09:54

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul.Kredytowa 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu fragmentu ściany elewacyjnej wraz z wymianą fragmentu rynny budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

21.07.2023 | 10:01

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu fragmentu ściany elewacyjnej wraz z wymianą fragmentu rynny budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

19.07.2023 | 10:31

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku ”

czytaj więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku - ulotka edukacyjna

19.07.2023 | 08:08

Ulotka dotycząca zagrożenia wynikającego z dokarmiania gołębi dziko żyjących, opracowana w ramach projektu edukacyjnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

17.07.2023 | 12:12

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzka 14 w Płocku

21.06.2023 | 12:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzka 14 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

21.06.2023 | 10:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

07.06.2023 | 11:43

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

07.06.2023 r. (środa)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

oraz

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

będą czynne do godz. 14.30

-

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będzie czynny do godz. 13.30

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

INFORMACJA

05.06.2023 | 11:15

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

09.06.2023 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą nieczynne.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 38 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

02.06.2023 | 11:58

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15A w Płocku

02.06.2023 | 11:52

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15A w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku

02.06.2023 | 11:49

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku

02.06.2023 | 11:46

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 103 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

02.06.2023 | 11:39

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 103 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu altany śmietnikowej na działce o nr ewid. 164/6 dla budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

01.06.2023 | 11:50

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie projektu altany śmietnikowej na działce o nr ewid. 164/6 dla budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku ”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wzmocnienia konstrukcji schodów klatki schodowej budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku zgodnie z istniejąca dokumentacja

25.05.2023 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1Maja 1-Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wzmocnienia konstrukcji schodów klatki schodowej budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku zgodnie z istniejąca dokumentacja

czytaj więcej »

INFORMACJA

25.05.2023 | 08:46

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

26.05.2023 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o.

Rejony Obsługi Mieszkańców nr 1, 2, 3

oraz

Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą czynne do godz. 13.30

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie 50% pokrycia dachowego budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

23.05.2023 | 09:30

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie 50% pokrycia dachowego budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu altany śmietnikowej na działce o nr ewid. 164/6 dla budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

19.05.2023 | 08:22

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie projektu altany śmietnikowej na działce o nr ewid. 164/6 dla budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku ”

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30