Odpady komunalne / Czysty Płock

Czysty.Plock.eu to nowy portal dla mieszkańców Płocka. Znajdują się tu wszystkie przydatne dla płocczan informacje dotyczące odpadów komunalnych, ochrony środowiska, jakości powietrza czy spraw dla rolników przygotowane i usystematyzowane przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Jedną z przydatnych funkcji jest specjalnie stworzona wyszukiwarka odpadów, która w przystępny sposób podpowie jak odpowiednio posegregować odpady oraz gdzie je można oddać. Narzędzie posiada szybkie podpowiedzi, gdzie należy wyrzucić odpad oraz przekierowanie na szczegółowy opis związany z segregacją danego odpadu.

Baza odpadów na bieżącego będzie uzupełniania w oparciu o  sugestie zgłaszane przez mieszkańców.

Dodatkowo, na nowym portalu Urzędu Miasta Płocka można dowiedzieć się więcej o:

1) zasadach selektywnej zbiórki odpadów w mieście,

2) sprawdzić i pobrać aktualne harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych w Płocku,

3) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

4) pobrać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioski na odpady budowlane czy na odpady zielone.

Na portalu Czysty.Plock.eu można sprawdzić na bieżąco jakość powietrza w Płocku w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych na terenie miasta.

Można także zapoznać się z:

1) wynikami pomiarów przemieszczeń wgłębnych wykonanych w kolumnach inklinometrycznych zainstalowanych na odcinku staromiejskim Skarpy Wiślanej,

2) zapisami Programu Ochrony środowiska dla miasta Płocka,

3) pozyskać inne informacje z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, które ustawowo należy zamieszczać na stronie (mapa akustyczna, zgłoszenia pól elektromagnetycznych).

Na bieżąco będą zamieszczane dane i aktualności z zakresu działania Wydziału Kształtowania Środowiska UMP.

Zachęcamy do korzystania z portalu Czysty.Plock.eu. Znajduje się w zakładce Czysty Płock na stronie plock.eu lub bezpośrednio pod adresem: https://czysty.plock.eu

Czysty Płock(wejdź)Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30