R O D O

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) i związane z nią akty wykonawcze.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje w zakresie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania.

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Załącznik NR 1 - Pobierz plik: Załącznik nr 1 - Rozporządzenie RODO.pdf

·Informator dla :

Najemców i osób bezumownie korzystających z lokali i nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

Załącznik NR 2 - Pobierz plik: Załącznik nr 2 - Zasób nieruchomości MZGM-TBS Sp. z o.o.pdf

Właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.

Załącznik NR 3 - Pobierz plik: Załącznik nr 3 - właściciele lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.pdf

Najemców i osób bezumownie korzystających z lokali i nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy-Miasta Płock

Załącznik NR 4 - Pobierz plik: Załącznik nr 4 - zasób nieruchomości Gminy-Miasta Płock.pdf

 

Pobierz plik: Zalacznik nr 1 - Rozporzadzenie RODO.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 2 - Zasob nieruchomosci MZGM-TBS Sp. z o.o..pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 3 - wlasciciele lokali w budynkach Wspolnot Mieszkaniowych.pdf

Pobierz plik: Zalacznik nr 4 - Zasob nieruchomosci Gminy-Miasta Plock.pdf

Pobierz plik: Polityka Bezpieczenstwa Danych Osobowych MZGM TBS Sp. z o. o..pdfSzybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30