Dział Organizacyjno - Prawny / Informacje

Szanowni Państwo,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., działający jako administrator zasobu nieruchomości Gminy-Miasto Płock uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi, począwszy od dnia 01.07.2019 roku zmianie ulegną numery telefonów w zakresie obsługi czynszowej oraz windykacyjnej prowadzonej dla lokatorów lokali gminnych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku (ZBK).

W załączeniu podajemy wykaz numerów telefonów ZBK.

 

Pobierz plik: K O M U N I K A T- zmiana nr tel ZBK.doc

Dział Organizacyjno - Prawny czuwa nad zgodnością działalności spółki oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych z prawem, prowadzi działania związane z windykacją wierzytelności oraz udzielaniem zamówień publicznych.

Do głównych zadań działu należy:

- obsługa organów spółki,

- monitoring zgodności z prawem działalności spółki, oraz opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

- informowanie o zmianach przepisów regulujących działalność spółki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych,

- podejmowanie działań mających na celu egzekowanie należności dłużnych od dłużników na drodze sądowej i pozasądowej,

- koordynacja i uczestnictwo w udzielaniu zamówień publicznych,

 Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30