Wydział Techniczno - Inwestycyjny / Projekty Unijne

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Kompetencje pracowników - źródłem sukcesu firmy MZGM TBS Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był na podstawie umowy Nr UDA.POKL.08.01.01-14-548/10 z dnia 28.12.2011r. zawartej pomiędzy MZGM TBS Sp. z o.o. a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu kompetencji zawodowych i społecznych ogółu pracowników Spółki.

Informujemy, że Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu zamkniętego pn. „Kompetencje pracowników- źródłem sukcesu firmy MZGM TBS Sp. z o.o.”

Nr umowy : UDA-POKL.08.01.01-14-548/10-00
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych wszystkich pracowników. Zgodnie z projektem przewiduje się, że każdy pracownik weźmie udział w kilku szkoleniach (co najmniej w czterech).

Szkolenia mają przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat regulacji prawnych z zakresu usług objętych przedmiotem działania firmy i umiejętności praktycznych ich wykorzystania, a także do poprawy efektywności pracy, zaangażowania pracowników w wykonywane zadania i poprawy kontaktów interpersonalnych.

 

Kompetencje pracowników źródłem sukcesu firmy MZGM-TBSSzybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30