Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Skłodowskiej 1, kl. VIII i IX, w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi

21.05.2024 | 14:58

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku, w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Skłodowskiej 1, kl. VIII i IX, w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 134 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia

20.05.2024 | 13:30

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 134 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 134 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku

13.05.2024 | 13:28

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 134 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku...

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Dworcowej 6 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.

13.05.2024 | 13:11

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Ułożenie nowego pokrycia dachowego z papy na budynku położonym przy ul. Dworcowej 6 w Płocku wraz z robotami towarzyszącymi.”

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1

13.05.2024 | 12:57

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej wraz z rozbiórką istniejącej przynależnej do budynku położonego przy ul. Dworcowej 6 w Płocku, na działce o nr ewid. 606/1.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

29.04.2024 | 14:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

29.04.2024 | 14:19

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44B i 44C położonej w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany pionów ciepłej wody i cyrkulacji w budynku ul. Boryszewska 44B w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

17.04.2024 | 11:22

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie naprawy uszkodzonych (wskazanych w dokumentacji) stopni schodowych budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku”  

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

12.04.2024 | 11:31

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Synagogalna 7 w Płocku

10.04.2024 | 12:47

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalna 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji ciepłej wody użytkowej i wymiany instalacji wod-kan oraz rozbudowy węzła cieplnego (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Synagogalna 7 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

03.04.2024 | 13:05

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dojazd 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – waria

25.03.2024 | 15:02

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją remontu pokrycia dachowego nad lokalem mieszkalnym nr 19 i strychem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku – wariant 1

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku

22.03.2024 | 10:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie dwóch miejsc postojowych dla rowerów o powierzchni 6,00 m2 każde na działce nr 694/16 przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 7 w Płocku polegające na utwardzeniu powierzchni zgodnie z rysunkiem nr 1 i montażu dwóch sztuk stojaków rowerowych pięciostanowiskowych, zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualną wiedzą i aktualnymi normami

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie altanki śmietnikowej wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

21.03.2024 | 14:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją altanki śmietnikowej wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia - budynek przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

21.03.2024 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie zgodnie z dokumentacją, wiaty na rowery wraz z wyposażeniem, rynną dachową, rurą spustową i wykonaniem dojścia na fragmencie działki przynależnej do budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2

14.03.2024 | 14:48

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Nowy Rynek 2 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – T.B.S. sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

08.03.2024 | 09:38

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:32

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zakup i montaż szlabanu automatycznego na wjeździe na działkę nr 19/5 przynależną do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu chodników o powierzchni około 210,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:25

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu chodników o powierzchni około 210,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie utwardzenia fragmentu działki o powierzchni około 600,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

08.03.2024 | 09:17

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie utwardzenia fragmentu działki o powierzchni około 600,00 m2 na działce nr 19/5 przynależnej do budynku przy ul. Jasnej 17 w Płocku

czytaj więcej »
[1] [2] [3] ... [11]      następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30