Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 72 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 2 w Płocku

24.06.2019 | 14:47

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 72 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 2 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

24.06.2019 | 14:44

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowa 1 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 88 znajdującym się w budynku przy ul. Bartniczej 2 w Płocku

24.06.2019 | 12:09

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 88 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Bartniczej 2 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ostatniej 4 w Płocku

24.06.2019 | 12:05

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ostatniej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Górnej 56 w Płocku

24.06.2019 | 10:37

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Górnej 56 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 55A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

24.06.2019 | 10:35

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 55A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 3 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Miodowej 25 w Płocku

24.06.2019 | 10:33

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Miodowej 25 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

24.06.2019 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

'Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM–TBS Sp. z o. o. w P

24.06.2019 | 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

„Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż barierek zabepieczających drzwi balkonowe w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13-17 w Płocku

19.06.2019 | 11:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie i montaż 14 sztuk barierek zabezpieczających drzwi balkonowe w budynkach mieszkalnych, gminnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, 15ABC i 17ABC w Płocku, została wybrana oferta firmy...

czytaj więcej »

Ogłoszenieo wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

07.06.2019 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna

06.06.2019 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku zaprasza do składania ofert na „Remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna w zakresie zgodnym z projektem technicznym i załącznikami – przedmiarami robót”.

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

05.06.2019 | 08:44

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

05.06.2019 | 08:38

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

03.06.2019 | 14:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39

28.05.2019 | 10:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Żyznej 39 z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: “Remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych

22.05.2019 | 13:06

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wyszogrodzkiej 34/1 w Płocku

20.05.2019 | 11:10

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wyszogrodzkiej 34/1 w Płocku

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30