Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

11.12.2018 | 14:40

Gmina Miasto Płock ogłasza postępowanie w trybie wyboru oferty na realizację usługi w zakresie utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie ZBK, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni

11.12.2018 | 14:31

Gmina Miasto Płock ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Wyniki postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach, stanowiących własność MZGM - TBS Sp z. o. o. w Płocku ”

11.12.2018 | 08:21

Wyniki postępowania w trybie wyboru oferty na :

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z. o. o. w Płocku ”

czytaj więcej »

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

10.12.2018 | 12:42

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór oferty na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

10.12.2018 | 12:25

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o. o. informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku” zostało unieważnione – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

czytaj więcej »

Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na utrzymanie porządku i czystości

10.12.2018 | 11:57

Ogłoszenia o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku

07.12.2018 | 11:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych

07.12.2018 | 11:23

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych

07.12.2018 | 11:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie prac związanych z aktualizacją instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz konserwacją i przeglądami w zakresie ochrony ppoż w czterech budynkach gminnych

07.12.2018 | 11:09

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie prac związanych z aktualizacją Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz konserwacją i przeglądami w zakresie ochrony przeciwpożarowej w czterech budynkach gminnych, administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych

07.12.2018 | 11:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych, administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku oraz w budynkach w obcym zarządzie.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobie własnym, w zasobach wspólnot mieszkaniowych oraz zasobach gminnych

07.12.2018 | 10:51

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach własnych MZGM TBS sp. z o.o. , w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku oraz remontów wykonywanych w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne w zasobach Gminy Miasta Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków połozonych w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji tych kotłowni

07.12.2018 | 10:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Kredytowa 3, w imieniu której działa MZGM TBS, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kredytowa 3 w Płocku

06.12.2018 | 15:09

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kredytowa 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

03.12.2018 | 08:42

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Jachowicza 42, w imieniu której działa MZGM TBS ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. i c.w.u. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

30.11.2018 | 11:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert na :

wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. i c.w.u. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku.

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Słodowa 2, w imieniu której działa MZGM-TBS, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Słodowej 2 w Płocku

29.11.2018 | 13:02

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowa 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Słodowa 2 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Na Skarpie 8, w imieniu której działa MZGM–TBS ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

29.11.2018 | 12:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert na :

wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 33, w imieniu której działa MZGM-TBS, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji wod-kan i instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

29.11.2018 | 12:50

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 33, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Wszczęcie postępowania w trybie wyboru oferty na sprzątanie nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 18/1 w Płocku.

22.11.2018 | 08:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 18/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na :

sprzątanie przedmiotowej nieruchomości.

Termin składania ofert do 15.12.2018 r.

czytaj więcej »
[1] [2]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30