Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy i malowania ścian szczytowych budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

22.09.2023 | 08:44

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie naprawy i malowania ścian szczytowych budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

21.09.2023 | 08:47

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie projektu technicznego zabudowy wnęki zewnętrznej budynku przy ul. Kredytowej 2 w Płocku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 7 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

11.09.2023 | 12:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 7 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 7 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia

04.09.2023 | 14:31

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 7 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

01.09.2023 | 14:39

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Braci Jeziorowskich 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 404 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

01.09.2023 | 13:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 404 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 4 w Płocku

01.09.2023 | 13:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku

26.07.2023 | 14:18

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul.Kredytowa 1 w Płocku

26.07.2023 | 09:54

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul.Kredytowa 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu fragmentu ściany elewacyjnej wraz z wymianą fragmentu rynny budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

21.07.2023 | 10:01

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu fragmentu ściany elewacyjnej wraz z wymianą fragmentu rynny budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

19.07.2023 | 10:31

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „Wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku ”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

17.07.2023 | 12:12

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzka 14 w Płocku

21.06.2023 | 12:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzka 14 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

21.06.2023 | 10:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wybudowanie altanki śmietnikowej dla budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany grzejników w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Płocku

15.06.2023 | 14:35

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 23, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany grzejników w budynku przy ul. Słowackiego 23 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 38 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

02.06.2023 | 11:58

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15A w Płocku

02.06.2023 | 11:52

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15A w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku

02.06.2023 | 11:49

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 5 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku

02.06.2023 | 11:46

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 103 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

02.06.2023 | 11:39

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor Zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 103 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku...

czytaj więcej »
[1] [2] [3] ... [9]      następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30