Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu garażu, naprawy instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w garażu gminnym nr 1031/124 przy ul. Padlewskiego w Płocku.

02.03.2021 | 14:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu garażu, naprawy instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w garażu gminnym nr 1031/124 przy ul. Padlewskiego w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu garażu, naprawy instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w garażu gminnym nr 1246 przy ul. Sienkiewicza w Płocku

02.03.2021 | 13:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu garażu, naprawy instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w garażu gminnym nr 1246 przy ul. Sienkiewicza w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 107 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia

23.02.2021 | 14:03

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 107 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany poziomów instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińska 23 w Płocku

23.02.2021 | 12:52

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie wymiany poziomów instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińska 23 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 411 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia

19.02.2021 | 12:12

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 411 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 17B w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”

19.02.2021 | 11:29

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 17B w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 68 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia

18.02.2021 | 14:24

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 68 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Pszczelej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów podpionowych w nieruchomości przy ul. Słowackiego 2 w Płocku

18.02.2021 | 14:17

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów podpionowych w nieruchomości przy ul. Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy altanki śmietnikowej przynależnej do nieruchomości przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

18.02.2021 | 14:06

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy altanki śmietnikowej przynależnej do nieruchomości przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku wraz z nadzorem autorskim (uzyskaniem mapki do celów projektowych, wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i kosztorysami)

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia

17.02.2021 | 14:31

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 87 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.02.2021 | 14:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 87 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym

15.02.2021 | 14:56

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Słowackiego 23 i Gałczyńskiego 8, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym

czytaj więcej »

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 08.02.2021 - wybór ofert w zakresie usługi utrzymania porządku i czystości Wspólnoty Mieszkaniowe

15.02.2021 | 10:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz administrowanych Wspólnot Mieszkaniowych prostuje treść Załącznika nr 1 do ogłoszenia na wybór oferty na wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości z dnia 08.02.2021 roku poprzez wykreślenie poz. nr 19 z wykazu nieruchomości i altan śmietnikowych dotyczącego Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 3.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Tumskiej 9a

12.02.2021 | 11:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tumskiej 9a informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Tumskiej 9a w Płocku wraz z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym.

11.02.2021 | 10:06

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Słodowej 3 i Słodowej 4, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku

09.02.2021 | 14:38

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie

08.02.2021 | 11:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:„Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słodowej 2 w Płocku

08.01.2021 | 08:30

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Słodowa 2 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów kanalizacji sanitarnej

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na ,, Dostawę artykułów – papierniczo biurowych”

08.01.2021 | 07:45

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na ,, Dostawę artykułów – papierniczo biurowych”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę 3 szt. drzwi wejściowych do piwnic zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku

21.12.2020 | 10:22

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2A, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę 3 szt. drzwi wejściowych do piwnic zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30