Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

21.10.2019 | 11:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 20B, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie 1 etapu remontu 4 klatek schodowych - wymiana instalacji WLZ, instalacji oświetleniowych i przyzewowych w budynku przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

18.10.2019 | 14:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie 1 etapu remontu klatek polegającym na wymianie instalacji elektrycznych WLZ, instalacji oświetleniowych i instalacji przyzewowych na 4 klatkach schodowych i wspólnych korytarzach budynku przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o eszczęciu postepowania w trybie wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno - usługowego posadowionego na działce nr 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

16.10.2019 | 13:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 18AB w Płocku

16.10.2019 | 13:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 18AB w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pionów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

16.10.2019 | 09:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, w zakresie pionów wodociągowych zimnej wody w lokalach mieszkalnych wraz z montażem wodomierzy przedpłatowych firmy AMPS

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wymianę 84 wodomierzy lokalowych na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe R100 JS 1,6 FILA PRANCO wyposażone w moduły radiowe

14.10.2019 | 09:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza ponowne wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę 78 szt (39 szt zw dn 15, 39 szt cwu dn 15) wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe klasy R100 JS 1,6 FILA FRANCO, wyposażone w moduły radiowe typu DUO oraz zawory antykropelkowe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Miodowej 41, 43 i 45 w Płocku oraz wymianę 6 szt wodomierzy lokalowych zimnej wody na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe klasy R100 JS 1,6 FILA FRANCO, wyposażone w moduły radiowe typu MONO oraz zawory antykropelkowe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zielonej 40 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

09.10.2019 | 12:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 3, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Bielskiej 12

03.10.2019 | 15:16

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 12 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielskiej 12 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie rozbiórki części frontowej i oficyny lewej budynku przy ul. Kolegialnej 4

23.09.2019 | 15:37

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

22.08.2019 | 14:45

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

22.08.2019 | 14:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15)

22.08.2019 | 12:25

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

01.08.2019 | 13:35

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wycinki 3 szt drzew przy ul. Słowackiego 2

25.07.2019 | 08:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: 1. wykonanie wycinki 3 szt drzew: a: wycinki 1 szt klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm (oznaczonego nr 1 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 145 cm (oznaczonego nr 2 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm (oznaczonego nr 3 na rysunku) 2. wykonanie nowych nasadzeń w postaci 6 szt. klonu zwyczajnego „Globosum” o obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 16 cm na działce nr 339/5 przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji WLZ, oświetleniowej, przyzywowej, odgromowej w budynku przy al. Jachowicza 42

23.07.2019 | 14:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Jachowicza 42 w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzywowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich oraz wykonanie instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy al. Jachowicza 42 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

26.06.2019 | 09:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

24.06.2019 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

'Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM–TBS Sp. z o. o. w P

24.06.2019 | 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

„Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenieo wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

07.06.2019 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących...

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30