Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:22

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:18

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:13

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

13.08.2018 | 15:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 21 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

13.08.2018 | 15:50

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 21 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kolegialnej 29/2

09.08.2018 | 09:49

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialnej 29/2.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 13:55

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16 A.

08.08.2018 | 12:20

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 12:03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46 A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 11:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod–kan w budynku przy ul. Kolegialna 33

06.08.2018 | 09:57

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 33, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A.

01.08.2018 | 14:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3

30.07.2018 | 08:34

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 3

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A

25.07.2018 | 09:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A

25.07.2018 | 08:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A nie została wybrana żadna oferta z uwagi na proponowany przez oferenta termin wykonania robót.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 12 w budynku przy ul. Bielskiej 12

25.07.2018 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bielskiej 12 została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku przy ul. Synagogalnej 7

10.07.2018 | 14:49

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalnej 7 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Synagogalnej 7 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 42 w budynku przy ul. Kwiatka 59

10.07.2018 | 09:04

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku, postępowanie zostało unieważnione.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 1 w budynku przy ul. Kolegialnej 43A

10.07.2018 | 09:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 43A w Płocku została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 17 w budynku przy ul. Bielskiej 22

10.07.2018 | 08:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na ykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bielskiej 22 w Płocku została wybrana oferta.

czytaj więcej »
[1] [2]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30