Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - 3 Maja 18 - częściowy remont klatek schodowych - branża elektryczna

20.10.2017 | 13:53

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie częściowego remontu klatek schodowych i korytarzy – branża elektryczna – w budynku użytkowym położonym przy ul. 3 Maja 18 w Płocku, zostało unieważnione z powodu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Otolińska 23 - uzupełnienie paneli elewacyjnych

20.10.2017 | 13:37

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu fragmentu elewacji budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku – uzupełnienie paneli elewacyjnych poprzez montaż formatek z blachy stalowej powlekanej wraz z ich uszczelnieniem została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bielska 3 - zabezpieczenie pokrycia dachowego

20.10.2017 | 13:25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego poprzez demontaż dachówki ceramicznej i krycie dachu blachą trapezową w budynku przy ul. Bielska 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 15ABC - remont klatek schodowych

17.10.2017 | 11:44

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu trzech klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 15 ABC w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Mickiewicza 6 m. 14 - remont pustostanu

13.10.2017 | 11:15

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Mickiewicza 6 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - K. Wielkiego 4 m. 18 - remont pustostanu

13.10.2017 | 09:14

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. K. Wielkiego 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia, zostało unieważnione z powodu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 4 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 8 lokalach mieszkalnych

11.10.2017 | 12:24

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan w 8 lokalach budynku przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont, renowację i termomodernizację ścian elewacyjnych budynków przy ul. Kolegialnej 3

22.08.2017 | 14:27

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu, renowacji i termomodernizacji elewacji budynków przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na sprzedaż powierzchni strychowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9

18.07.2017 | 13:54

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Administrator Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza wybór ofert na sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opróżnianie lokali

13.07.2017 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock oraz jako Administrator, w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na realizację usługi w zakresie opróżniania lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich piwnic, węzła cieplnego oraz korytarza piwnicznego z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem

30.06.2017 | 14:36

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie Wyboru oferty na realizację usługi w zakresie Opróżniania lokali mieszkalnych (pustostanów) oraz przynależnych do nich piwnic, komórki gospodarczej, węzła cieplnego oraz korytarza piwnicznego, wymagających opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem

czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty

11.05.2017 | 14:50

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

Dostawę książeczek opłat dla lokali z zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku.

Została wybrana oferta : Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Al. NMP 52, 42-200 Częstochowa

czytaj więcej »

MZGM TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na : dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku.

26.04.2017 | 11:44

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na :

dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi pn.: “Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) oraz przynależnych do nich piwnic z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem”.

13.04.2017 | 13:25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi pn.:

“Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) oraz przynależnych do nich piwnic, komórki gospodarczej, pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanych na zewnątrz oraz pomieszczenia wspólnego budynku, tj. piwnicy administracyjnej z wodomierzem, wymagających opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem”.

UWAGA !

Z postępowania wg przedstawionego w Ogłoszeniu Wykazu lokali mieszkalnych (pustostanów), w Załączniku nr 1 do Wyboru oferty oraz w Załączniku nr 1 do Umowy Nr ..../FE/2017 z dnia ......, wyłącza się następujące lokale mieszkalne (pustostany):

poz. 3    Pszczela 3 m 175

poz. 4    Pszczela 3 m 55 A

poz. 7    1-Maja 4 m 24

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynki Wspólnoty Mieszkaniowe - wymiana wodomierzy lokalowych

11.04.2017 | 15:26

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu”

24.03.2017 | 08:00

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Gmina – Miasto Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na realizację usługi w zakresie:

„Konserwacji zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”

została wybrana oferta złożona przez firmę:

Zakład Usług Ogrodniczych „ARBOR” Marek Klikczyński 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 111

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 5 - sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny - 80 m²

22.03.2017 | 11:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 5 ogłasza nabór ofert na: sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku o powierzchni ok. 80 m² (po obrysie podłogi).

czytaj więcej »

MZGM TBS Sp. o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie : „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym”

08.02.2017 | 12:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie :

"Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”

SPROSTOWANIE

W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o wyborze oferty pn. “Wykaz nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych oraz altan śmietnikowych” - Rejon Obsługi Mieszkańców Nr III, w poz. 15 Kolegialna 29, kol. 4 wykazano pow. do sprzątania wewnątrz budynku 0,00 m2., winno być: 490,80 m2

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na „Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Jachowicza 42 w imieniu której działa MZGM – TBS Sp. Sp. z o. o.

15.12.2016 | 08:51

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na „Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Jachowicza 42 w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie porządku i czystości.

14.12.2016 | 15:34

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42 oraz na przyległym terenie przydomowym, osiedlowym jak również w altanie śmietnikowej”.

czytaj więcej »
[1] [2]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30