Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”

29.07.2021 | 09:09

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ponownie ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

29.07.2021 | 08:46

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ponownie ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku. Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

29.07.2021 | 08:37

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż postępowanie w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

29.07.2021 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż postępowanie w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu nr 17 w budynku przy ul. Jasnej 12 w Płocku.

29.07.2021 | 07:45

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu nr 17 w budynku przy ul. Jasnej 12 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na modernizację instalacji odgromowych wskazanych budynków Wspólnot Mieszkaniowych

27.07.2021 | 13:21

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku wyszczególnionych w wykazie, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na modernizację instalacji odgromowych wskazanych budynków

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi przy budowie altanki śmietnikowej przynależnej do budynku przy ul. Słowackiego 23 i budynku przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

27.07.2021 | 13:12

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Słowackiego 23 i Gałczyńskiego 8, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi przy budowie altanki śmietnikowej przynależnej do budynku przy ul. Słowackiego 23 i budynku przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na tymczasowe uszczelnienie przecieków z dachu w budynkach frontowym i oficyny położonych przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

26.07.2021 | 11:43

Wspólnota Mieszkaniowa budynków przy ul. 1 Maja 1 - Kolegialnej 13 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: „tymczasowe uszczelnienie przecieków z dachu w budynkach frontowym i oficyny położonych przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie prac związanych z usunięciem problemu dotyczącego zawilgocenia ścian w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku

23.07.2021 | 15:12

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie prac związanych z usunięciem problemu dotyczącego zawilgocenia ścian w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych oraz kominów budynków przy ul. Kolegialnej 3

15.07.2021 | 12:44

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na remont klatek schodowych oraz kominów budynków przy ul. Kolegialnej 3

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte

08.07.2021 | 13:03

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu schodów wewnętrznych na klatce schodowej budynku położonego przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku

08.07.2021 | 09:24

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu schodów wewnętrznych na klatce schodowej budynku położonego przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku

06.07.2021 | 13:32

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ponownie ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 1 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bukowej 40 w Płocku

06.07.2021 | 13:23

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ponownie ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bukowej 40 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę drzwi wewnętrznych stalowych (8 szt.) na klatkach schodowych do piwnic w budynku przy ul. Polnej 18

01.07.2021 | 13:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Polnej 18 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wymiana drzwi wewnętrznych stalowych (8 szt.) na klatkach schodowych do piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi przy budowie altanki śmietnikowej przynależnej do budynku przy ul. Słowackiego 23 i budynku przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

29.06.2021 | 08:13

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Słowackiego 23 i Gałczyńskiego 8, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi przy budowie altanki śmietnikowej przynależnej do budynku przy ul. Słowackiego 23 i budynku przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym

29.06.2021 | 08:07

Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Słodowej 1 i Słodowej 2, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej (podwójnej) zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18

28.06.2021 | 13:05

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Polnej 18 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Remont klatek schodowych (8 szt.) polegający na malowaniu ścian, sufitów i balustrad wraz z naprawą tynków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyni

23.06.2021 | 11:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w 10 lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na ułożenie płytek w 4 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

21.06.2021 | 11:57

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na ułożenie płytek w 4 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30