Przetargi i wybory ofert / Przetargi i aukcje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 38

25.09.2017 | 14:51

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką budynków gospodarczych, zagospodarowaniem terenu, robotami budowlano-instalacyjnymi oraz pracami restauratorskimi i konserwatorskimi zlokalizowanego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 38”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy.

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnegow przy ul. Sienkiewicza 38

19.09.2017 | 12:16

Zamawiający Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przekazuje informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Otolińskiej 7A w Płocku

14.09.2017 | 13:40

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem naziemnych miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Otolińskiej 7A w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży.

14.09.2017 | 13:36

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

14.09.2017 | 13:15

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »
[1] [2]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30