Przetargi i wybory ofert / Przetargi i aukcje

Ogłoszenie o odwołaniu aukcji ustnej.

25.05.2020 | 15:43

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o pow. 0,1715 ha oraz 390/4 o pow. 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr PL1P/00134292/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o odwołaniu aukcji ustnej.

25.05.2020 | 15:38

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

czytaj więcej »

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

12.05.2020 | 14:09

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

O G Ł A S Z A

A U K C J Ę U S T N Ą

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ulicy Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

UWAGA : Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z pandemią koronawirusa, przebieg licytacji będzie podlegał obostrzeniom dla wszystkich jej uczestników polegającymi na:

- obowiązkowi noszenia maseczki zakrywającej usta i nos,

- obowiązkowi noszenia rękawiczek jednorazowych,

- obowiązkowi dezynfekowania rąk

- zachowaniu co najmniej 2 m odstępu między poszczególnymi uczestnikami licytacji.

W załączeniu schemat pomieszczenia w którym odbędzie się licytacja, z zaznaczonymi miejscami dla poszczególnych uczestników licytacji.

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

czytaj więcej »

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

12.05.2020 | 12:57

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

OGŁASZA

AUKCJĘ USTNĄ

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o powierzchni 0,1715 ha oraz 390/4 o powierzchni 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr 00134292/6.

UWAGA : Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z pandemią koronawirusa, przebieg licytacji będzie podlegał obostrzeniom dla wszystkich jej uczestników polegającymi na:

- obowiązkowi noszenia maseczki zakrywającej usta i nos,

- obowiązkowi noszenia rękawiczek jednorazowych,

- obowiązkowi dezynfekowania rąk

- zachowaniu co najmniej 2 m odstępu między poszczególnymi uczestnikami licytacji.

W załączeniu schemat pomieszczenia w którym odbędzie się licytacja, z zaznaczonymi miejscami dla poszczególnych uczestników licytacji.

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o pow. 0,1715 ha oraz 390/4 o pow. 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr PL1P/00134292/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »

O G Ł O S Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na : „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, administrowanych przez MZGM TBS sp. z o. o. w P

02.03.2020 | 11:04

O G Ł O S Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »
[1] [2] [3] ... [4]      następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30