Przetargi i wybory ofert / Przetargi i aukcje

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem lokali użytkowych.

13.10.2020 | 14:23

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem garaży.

13.10.2020 | 13:02

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem garaży.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO PŁOCK

22.09.2020 | 13:51

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO PŁOCK

Uwaga ! Przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu nr ew. 7/1196 przy ul. M. Dąbrowskiej został odwołany.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i boksów motorowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

22.09.2020 | 13:41

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i boksów motorowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o odwołaniu aukcji ustnej.

25.05.2020 | 15:43

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o pow. 0,1715 ha oraz 390/4 o pow. 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr PL1P/00134292/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »
[1] [2] [3] ... [5]      następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30