Przetargi i wybory ofert / Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Tumska 20 A w Płocku - znak NO 5/TI/G/2023

06.06.2023 | 14:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Termomodernizację wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wymianą instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Tumskiej 20A w Płocku, na działce o nr ewidencyjnym 556/2” - znak NO 5/TI/G/2023

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert dotyczy postępowania o zamówienie publiczne -Wykonywanie robót konserwacyjnych i usuwanie awarii w trybie pogotowia lokatorskiego - znak NO 4/TI/ZBK/2023

05.06.2023 | 14:37

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych”- znak NO 4/TI/ZBK/2023

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne -Wykonywanie robót konserwacyjnych i usuwanie awarii w trybie pogotowia lokatorskiego - znak NO 4/TI/ZBK/2023

26.05.2023 | 10:04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych” - znak NO 4/TI/ZBK/2023

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o zamówienie publiczne - Kaczmarskiego 4 znak NO 1/DTI/2023

20.03.2023 | 14:28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)na „Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w lokalu usługowym w budynku przy ul. Kaczmarskiego 4 w Płocku” - znak NO 1/DTI/2023

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa oraz wymiana wodomierzy na wodomierze przedpłatowe znak NO 2/TI/ZBK/2023

15.03.2023 | 12:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na ,,Dostawę oraz wymianę wodomierzy na wodomierze przedpłatowe w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. w Płocku” - znak NO 2/TI/ZBK/2023

czytaj więcej »
[1] [2]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30