Odpady komunalne / Informacje

W związku z podjętymi w dniu 25 marca 2021 roku przez Rade Miasta Płocka Uchwałami:
1. nr 488/XXIX/21;
2. nr 489/XXIX/21
nastąpiła zmiana w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, polegająca na tym, iż mieszkańcy lokali w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do umieszczania odpadów takich jak: meble i odpady wielkogabarytowe,opony od samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bezpośrednio przy altanie śmietnikowej, najwcześniej na jeden dzień przed planowanym dniem odbioru odpadów tego rodzaju.
W pozostałych przypadkach, odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. w Kobiernikach.

Więcej informacji zamieszczono poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Pobierz plik: w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Plocka ze zmianami.pdf

Pobierz plik: w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych ze zmianami.pdf

Pobierz plik: Informacja o zmianie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf

1 LUTY 2020 - ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010, 2020), Rada Miasta Płocka przyjęła uchwały dostosowujące gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku segregowania odpadów od 1 lutego 2020 roku. Od tej daty zmianie ulegają również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi.

 

Pobierz plik: Ulotka UMP.pdf

Pobierz plik: uchylajaca uchwale w sprawie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci niezamieszkalych.pdf

Pobierz plik: w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokosci stawki tej oplaty.pdf

Pobierz plik: w sprawie podzialu obszaru Gminy-Miasto Plock na sektory w celu zorganizowania odbierania.pdf

Pobierz plik: w sprawie ustalenia terminu, czestotliwosci i trybu uiszczenia oplaty za gospodarowanie odpadami.pdf

Pobierz plik: w sprawie zwolnienia w czesci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli.pdf

Pobierz plik: zmieniajaca uchwale w sprawie rodzajow dodatkowych uslug swiadconych przez Gmine.pdf

Pobierz plik: ULOTKA..pdf

Pobierz plik: w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Plocka ze zmianami (1).pdf

Pobierz plik: w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych.pdfSzybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30