Informacje o spółce

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, w której 100% udziałów posiada Miasto Płock. Jesteśmy wiarygodnym, sprawdzonym partnerem na rynku.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154882 w 2003 roku.

MZGM - TBS realizuje swoje zadania przede wszystkim na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego o raz ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

  • administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi,stanowiącymi własność Gminy Płock,
  • administrowanie budynkami będącymi w zarządzie,
  • administrowanie budynkami zleconymi w zarząd,
  • administrowanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych
  • techniczna ochrona zasobów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych, chodników wewnątrzosiedlowych, zieleni,
  • budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem przy udziale Partycypantów,
  • budowa małych domków jednorodzinnych z udziałem własnym.



Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30