Dział Organizacyjno - Prawny / Informacje

Informacje o dziale NO

20.12.2011 | 11:31

Dział Organizacyjno - Prawny czuwa nad zgodnością działalności spółki oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych z prawem, prowadzi działania związane z windykacją wierzytelności oraz udzielaniem zamówień publicznych.

Do głównych zadań działu należy:

- obsługa organów spółki,

- monitoring zgodności z prawem działalności spółki, oraz opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,

- informowanie o zmianach przepisów regulujących działalność spółki lub poszczególnych jednostek organizacyjnych,

- podejmowanie działań mających na celu egzekowanie należności dłużnych od dłużników na drodze sądowej i pozasądowej,

- koordynacja i uczestnictwo w udzielaniu zamówień publicznych,

 

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30