Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

01.09.2023 | 14:39

                                                          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Braci Jeziorowskich 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Braci Jeziorowskich 8 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót : określony w obmiarze robót

Ostateczny zakres prac ustalić z Inspektorem Nadzoru Panem Aleksandrem Ostrowskim – tel 602770062 - podczas wizji lokalnej.


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie obmiaru, wizji lokalnej i ustaleń

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej budynku Braci Jeziorowskich 8 – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Aleksander Ostrowski, pok nr 21, tel. 602770062

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 15.09.2023 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania) dla każdego wariantu.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej braci Jeziorowskich 8, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Aleksander Ostrowski, pok nr 21, tel. 602770062 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty B. Jeziorowskich 8.pdf

Pobierz plik: B. Jeziorowskich 8 przedmiar schody.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot B. Jeziorowskich 8.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30