Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku

26.07.2023 | 14:18

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie remontu instalacji gazowej w budynku

przy ul. Na Skarpie 14 w Płocku


Termin realizacji: jak najszybciej


Zakres robót obejmuje : Wymianę 20 szt kurków gazowych na zawory kulowe Dn25 w podejściach do gazomierzy lokalowych oraz wstawienie 2szt zaworów kulowych Dn32 na pionach gazowych. Demontaż i montaż gazomierzy po robotach Wspólnota zleci bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii pokój

nr 8 ul. Sienkiewicza 13A, nie później niż do dnia 10.08.2023 r. do godz. 10:00. W ofercie

należy określić cenę robót i termin realizacji. Oferent musi posiadać uprawnienia gazowe


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 24A, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30