Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku.

10.10.2023 | 14:17

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty 

na remont klatek schodowych budynku 

położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Słodowej 4 

w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki 


Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na: Remont klatek schodowych budynku położonego przy 

ul. Słodowej 4 w Płocku


Zakres prac:

 • malowanie drzwi wejściowych wraz z montażem szybki w górnym panelu drzwi

 • skucie i montaż cokolików

 • zabudowa biegów kl. schodowych

 • usunięcie farby olejnej z lamperii

 • naprawa rys (pęknięć) na ścianach

 • demontaż i montaż lamp kl. schodowej

 • wyrównanie podłoża na podestach pod płytki gresowe

 • posadzki z płytek gresowych wraz z ułożeniem cokolika

 • malowanie ścian i sufitów

 • lakierowanie lamperii

 • malowanie balustrady

 • demontaż i montaż nowych skrzynek pocztowych

 • wymiana wyłazów dachowych

Warunki udziału

 1. złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym zał. Nr 1

 2. złożenie kosztorysu ofertowego

 3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przeprowadzenia robót celem zweryfikowania przedmiaru, uzgodnień prac, złożenie oświadczenia zał. NR 2


Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM - TBS sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 13 A w Płocku, w Kancelarii pokój nr 8 (parter) nie później niż do dnia

27.10.2023 r. do godziny 10:00


Opisanie koperty

Remont klatek schodowych budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 27.10.2023 r. do godz.10:00Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod numerem tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednego wariantu lub odwołania ofert bez podania przyczyny


Pobierz plik: Formularz ofertowy – Słodowa 4

pobierz plik: Oświadczenie – Słodowa 4

Pobierz plik Przedmiar (poz. kosztorysowe) Słodowa 4


 

Pobierz plik: formularz oferty Slodowa 4.pdf

Pobierz plik: Oswiadczeni zal nr 2 Slodowa 4.pdf

Pobierz plik: Przedmiar robot Slodowa 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30