Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2

14.03.2024 | 14:48

Płock, dn. 14.03.2024 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Nowy Rynek 2 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – T.B.S. sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2

Termin realizacji: do ustalenia.

Zakres prac:

Wykonanie podpór zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w załączonej opinii technicznej.

Warunki udziału:

1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1);

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. nr 2).

3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat minimum trzech prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 3).

4. Zapoznanie się z opinią techniczną (zał. nr 4)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 22.03.2024 r. do godz. 10:00.


Wykonanie podpór schodów piwnicy w budynku usługowo mieszkalnym zlokalizowanym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2

Nie otwierać przed dniem 22.03.2024 r. do godz. 10.15”


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.


Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Nowy Rynek 2 - formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 2 - oswiadczenia wykonawcy Zal 2.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 2 - wykaz robot Zal 3.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 2 - opinia Zal 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30