Wybory ofert

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na usługę utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków i w pomieszczeniach biurowych stanowiących własność MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku

14.11.2023 | 10:24

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wszczęcie postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:,,Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej–TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock,  Kancelaria – pok. nr 8 (parter) nie później niż do dnia 21.11.2023 roku do godz. 10:00;

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w dniu 21.11.2023 roku o godz. 11:00, sala konferencyjna, poziom „-1” (piwnica).


 

Pobierz plik: OGLOSZENIE utrzymanie czystosci i porzadku wewnatrz budynkow i pomieszczen biurowych MZGM TBS Sp. z o.o..pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30