Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

03.04.2024 | 13:05

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dojazd 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie wymiany instalacji c.o. i instalacji wod-kan w budynku przy ul. Dojazd 13 w Płocku

Nieruchomość ul. Dojazd 13 jest budynkiem 3 kondygnacyjnym podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 730,15 m2. W budynku jest 16 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy. Budynek wyposażony jest w instalację c.o., c.w.u. i wodociągową wykonane w technologii rur klejonych Nibco. Z uwagi na znaczną awaryjność instalacji inwestor przewiduje wymianę rurociągów wykonanych w technologii Nibco i wymianę zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Technologia wykonania instalacji zostanie uzgodniona między Zarządem Wspólnoty i Projektantem.

Inwestor dysponuje inwentaryzacją budowlaną budynku.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 23.04.2024 r. do godz. 10:00. W ofercie należy określić możliwy termin wykonania dokumentacji.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30