Przetargi i aukcje

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na usługę utrzymania czystości i porządku na terenach zewnętrznych stanowiących własność MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z konserwacją zieleni w 2024 roku

16.11.2023 | 08:26

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej–TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock,  Kancelaria – pok. nr 8 (parter) nie później niż do dnia 23.11.2023 roku do godz. 10:00.
Uwzględniane będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do ww. terminu.

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w obecności Wykonawców, którzy przybędą do siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock w dniu 23.11.2023 roku o godz. 11:00, sala konferencyjna, poziom „-1” (piwnica).

 

Pobierz plik: OGLOSZ~1.PDF

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30