Najnowsze informacje

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

01.12.2020 | 12:05

Zamawiający, Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP: 774-24-73-542, REGON: 610260915, kapitał zakładowy w wysokości 33.293.000,00 zł, na podstawie Pełnomocnictwa nr 36/2019 z dnia 09.10.2019 roku udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Pana Krzysztofa Woronieckiego, ogłasza unieważnienie postępowania na wykonanie usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku.<,Strong>

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostarczenie 7 szt. gablot ogłoszeniowych aluminiowych dla budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

26.11.2020 | 11:41

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie rozbiórki (wraz z robotami towarzyszącymi) komórek lokatorskich przynależnych do budynku przy ul. 1 Maja 9, znajdujących się na działce 297 obręb 8 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

24.11.2020 | 13:31

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

24.11.2020 | 12:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Bielskiej 14 w Płocku na działce o nr ew. 485/1”

23.11.2020 | 14:31

Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Bielskiej 14 w Płocku na działce o nr ew. 485/1”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbiórki (wraz z robotami towarzyszącymi) komórek lokatorskich przynależnych do budynku przy ul. 1 Maja 9, znajdujących się na działce 297 obręb 8 w Płocku.

23.11.2020 | 08:33

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie rozbiórki (wraz z robotami towarzyszącymi) komórek lokatorskich przynależnych do budynku przy ul. 1 Maja 9, znajdujących się na działce 297 obręb 8 w Płocku ...

czytaj więcej »

Czas pracy w dniu 20.11.2020

20.11.2020 | 13:33

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.11.2020 roku (piątek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.- siedziba oraz Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2, 3 będą czynne do godz. 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych

20.11.2020 | 12:42

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę - Miasto Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku oraz w budynkach w obcym zarządzie...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie utwardzenia zjazdu z ul. Jasnej (zgodnie z przedmiarem) zlokalizowanego przy budynku Jasna 18 w Płocku wraz z montażem szlabanu automatycznego i dostarczeniem 31 szt. pilotów do obsługi szlabanu

20.11.2020 | 10:39

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15; 15/1 (dotyczy budynku Jasna 18), w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie utwardzenia zjazdu z ul. Jasnej (zgodnie z przedmiarem) zlokalizowanego przy budynku Jasna 18 w Płocku wraz z montażem szlabanu automatycznego i dostarczeniem 31 szt. pilotów do obsługi szlabanu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

20.11.2020 | 10:14

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15; Dobrzyńskiej 15/1; Jasnej 12/1 i Jasnej 18, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę 3 szt. drzwi wejściowych do piwnic zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku

20.11.2020 | 10:11

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2A, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę 3 szt. drzwi wejściowych do piwnic zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku

czytaj więcej »

Wszczęcie postępowania na wykonanie usługi :

19.11.2020 | 15:16

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie : "Dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji z dezynsekcją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, a administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. w Płocku".

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o.

19.11.2020 | 13:39

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę - Miasto Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonywanie konserwacji dwóch kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o.o. ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez MZGM TBS sp. z o. o. w Płocku

19.11.2020 | 13:35

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonywanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w budynku użytkowym gminnym położonym przy ul. Otolińskiej 6 w Płocku, administrowanym przez MZGM TBS sp. z o.o. w Płocku

19.11.2020 | 13:33

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę - Miasto Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonywanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w budynku użytkowym gminnym położonym przy ul. Otolińskiej 6 w Płocku, administrowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku

19.11.2020 | 13:29

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku

19.11.2020 | 13:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę – Miasto Płock, ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o. w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku

19.11.2020 | 13:04

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 11 w Płocku...

czytaj więcej »

Sprostowanie do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wykonanie usługi w zakresie „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku.

17.11.2020 | 14:40

Sprostowanie do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku.

czytaj więcej »

Czas pracy w dniu 13.11.2020

13.11.2020 | 11:56

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13.11.2020 roku (piątek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.- siedziba oraz Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2, 3 będą czynne do godz. 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę podłóg i wymianę okładzin podłogowych w 2 lokalach mieszkalnych, gminnych

12.11.2020 | 10:51

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: naprawę podłóg i wymianę okładzin podłogowych w 2 lokalach mieszkalnych, gminnych

czytaj więcej »

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku

09.11.2020 | 14:28

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, ogłasza wybór oferty na wykonanie usługi w zakresie :

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku.

W załączeniu Sprostowanie do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie utwardzenia zjazdu z ul. Jasnej (zgodnie z przedmiarem) zlokalizowanego przy budynku Jasna 18 w Płocku

30.10.2020 | 08:25

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15; 15/1 (dotyczy budynku Jasna 18), w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie utwardzenia zjazdu z ul. Jasnej (zgodnie z przedmiarem) zlokalizowanego przy budynku Jasna 18 w Płocku

czytaj więcej »

CZAS PRACY W DNIU 30.10.2020 roku

29.10.2020 | 15:25

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.10.2020 roku (piątek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2 , 3 oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku będą czynne do godz. 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

CZAS PRACY W DNIU 23.10.2020

23.10.2020 | 10:57

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.10.2020 r. (piątek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2 , 3 oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku będą czynne do godz. 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

22.10.2020 | 11:31

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem lokali użytkowych.

13.10.2020 | 14:23

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem garaży.

13.10.2020 | 13:02

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.10.2020 roku na wynajem garaży.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku ul. Polna 18 w Płocku

29.09.2020 | 09:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Polna 18 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wykonanie wymiany ciepłomierzy lokalowych

24.09.2020 | 14:38

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Boryszewska 44 B i 44C w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany ciepłomierzy lokalowych w budynkach (Boryszewska 44B, 44C)

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO PŁOCK

22.09.2020 | 13:51

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH GARAŻAMI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO PŁOCK

Uwaga ! Przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu nr ew. 7/1196 przy ul. M. Dąbrowskiej został odwołany.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i boksów motorowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

22.09.2020 | 13:41

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych i boksów motorowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na utwardzenie fragmentu terenu przy pomieszczeniu zsypu zgodnie z przedmiarem przy budynku przy ul. Miodowej 5 w Płocku

16.09.2020 | 10:59

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Miodowej 5, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na utwardzenie fragmentu terenu przy pomieszczeniu zsypu zgodnie z przedmiarem przy budynku przy ul. Miodowej 5 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na remont parterów 4 szt. klatek schodowych zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku

16.09.2020 | 08:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 4, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na remont parterów 4 szt. klatek schodowych zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

16.09.2020 | 07:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15; Dobrzyńskiej 15/1; Jasnej 12/1 i Jasnej 18, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355 / 6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku

02.09.2020 | 14:27

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 33.293.000,00 złotych informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355 / 6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: TOM- BUD s.c. ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży , która uzyskała w kryteriach oceny ofert łączny wynik 100 punktów.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na posmarowanie 1 402,00 m2 powierzchni dachu wraz z wyrównaniem zadoleń i zakitowaniem uszkodzeń budynku przy ul. Jaśminowa 4 w Płocku

27.08.2020 | 11:32

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na posmarowanie 1 402,00 m2 powierzchni dachu wraz z wyrównaniem zadoleń i zakitowaniem uszkodzeń budynku przy ul. Jaśminowa 4 w Płocku

czytaj więcej »

INFORMACJA

13.08.2020 | 12:12

I N F O R M A C J A

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.08.2020 r. (piątek)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2 , 3 oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku

będą nieczynne.

.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

.

czytaj więcej »

MZGM-TBS, ROM 1, 2, 3 oraz ZBK nieczynne w piątek 14 sierpnia br.

13.08.2020 | 11:59

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.08.2020 r. (piątek) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., Rejony Obsługi Mieszkańców Nr 1, 2 , 3 oraz Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku będą nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie i montaż wiaty rowerowej z robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

28.07.2020 | 11:13

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż wiaty rowerowej z robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont budynku przy ul. Kolegialnej 37

30.06.2020 | 14:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kolegialnej 37 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu budynku przy ul. Kolegialnej 37.

czytaj więcej »

UWAGA - ograniczenia w związku z koronawirusem !

26.06.2020 | 10:11

U W A G A W celu zminimalizowania zagrożenia zarażeniem się koronawirusem przez interesantów i pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. (MZGM-TBS Sp. z o.o.) oraz Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku (ZBK), z dniem 12 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wizyty w siedzibie ww. podmiotów oraz w poszczególnych Rejonach Obsługi Mieszkańców MZGM-TBS Sp. z o.o. Wobec zaistniałej sytuacji wszelkie sprawy należy zgłaszać w formie: pisemnej za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, telefonicznej oraz elektronicznej pod wskazane w załączniku adresy i numery telefonów.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o odwołaniu aukcji ustnej.

25.05.2020 | 15:43

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o pow. 0,1715 ha oraz 390/4 o pow. 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr PL1P/00134292/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o odwołaniu aukcji ustnej.

25.05.2020 | 15:38

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

czytaj więcej »

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

12.05.2020 | 14:09

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

O G Ł A S Z A

A U K C J Ę U S T N Ą

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ulicy Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

UWAGA : Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z pandemią koronawirusa, przebieg licytacji będzie podlegał obostrzeniom dla wszystkich jej uczestników polegającymi na:

- obowiązkowi noszenia maseczki zakrywającej usta i nos,

- obowiązkowi noszenia rękawiczek jednorazowych,

- obowiązkowi dezynfekowania rąk

- zachowaniu co najmniej 2 m odstępu między poszczególnymi uczestnikami licytacji.

W załączeniu schemat pomieszczenia w którym odbędzie się licytacja, z zaznaczonymi miejscami dla poszczególnych uczestników licytacji.

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

czytaj więcej »

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

12.05.2020 | 12:57

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ-TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

OGŁASZA

AUKCJĘ USTNĄ

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o powierzchni 0,1715 ha oraz 390/4 o powierzchni 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr 00134292/6.

UWAGA : Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z pandemią koronawirusa, przebieg licytacji będzie podlegał obostrzeniom dla wszystkich jej uczestników polegającymi na:

- obowiązkowi noszenia maseczki zakrywającej usta i nos,

- obowiązkowi noszenia rękawiczek jednorazowych,

- obowiązkowi dezynfekowania rąk

- zachowaniu co najmniej 2 m odstępu między poszczególnymi uczestnikami licytacji.

W załączeniu schemat pomieszczenia w którym odbędzie się licytacja, z zaznaczonymi miejscami dla poszczególnych uczestników licytacji.

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U A U K C J I U S T N E J

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A działając na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku odwołuje zaplanowaną na 27 maja 2020 roku aukcję ustną na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Roguckiego 1, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, bezpośrednio do siebie przylegających, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 387/4 o pow. 0,1715 ha oraz 390/4 o pow. 0,0294 ha, ujętych w jednej księdze wieczystej KW nr PL1P/00134292/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

czytaj więcej »

Obowiązek poddania się kwarantannie przez osoby przyjeżdżające do Polski

16.03.2020 | 13:00

Szanowni Państwo! Za wskazaniem Wojewody Mazowieckiego przesyłamy ulotkę informacyjną dla osób przyjeżdżających do Polski

czytaj więcej »

Ograniczenie przyjęć interesantów od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania

12.03.2020 | 11:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp.z o.o. informuje, iż z dniem 12 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wizyty intereantów w siedzibie Spółki oraz w poszczególnych Rejonach Obsługi Mieszkańców MZGM-TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

O G Ł O S Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na : „Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, administrowanych przez MZGM TBS sp. z o. o. w P

02.03.2020 | 11:04

O G Ł O S Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

05.02.2020 | 10:15

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garaży

28.01.2020 | 17:04

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

1 LUTY 2020 - ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

21.01.2020 | 16:43

1 LUTY 2020 - ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, iż związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010, 2020), Rada Miasta Płocka przyjęła uchwały dostosowujące gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Najistotniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku segregowania odpadów od 1 lutego 2020 roku. Od tej daty zmianie ulegają również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock

15.01.2020 | 15:45

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. położonych w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na: „Dezynfekcję, dezynsekcję, deratyzację, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

09.01.2020 | 15:56

Gmina - Miasto Płock, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie: "Dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  TBS Sp. z o. o. w Płocku

30.12.2019 | 14:52

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór oferty na: ,,Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego.

20.12.2019 | 10:21

Zamawiający, Gmina - Miasto Płock w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A informuje, iż postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji, Dezynfekcji z Dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasto - Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. zostało unieważnione ze względu na niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą prawidłowe porównanie i ocenę złożonych w postępowaniu ofert.

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

06.12.2019 | 10:53

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie: "Dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o. w Płocku".

czytaj więcej »

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, stanowiących własność MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku

04.12.2019 | 13:16

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

04.12.2019 | 11:55

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Płock

26.11.2019 | 10:16

Gmina - Miasto Płock reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie ZBK, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku...

czytaj więcej »

Informacja o unieważnieniu postępowania „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

15.11.2019 | 11:54

Informacja o unieważnieniu postępowania „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wod-kan w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Płocku

13.11.2019 | 14:30

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1 i Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. i wod-kan w budynku przy ul. 1 Maja 1 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

12.11.2019 | 12:17

Informacja z otwarcia ofert „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Kolegialnej 3

08.11.2019 | 12:36

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie naprawy stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

28.10.2019 | 13:24

Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

24.10.2019 | 15:09

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej na długości pomieszczenia piwnicznego przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 143 w budynku przy ul. Słodowej 4

23.10.2019 | 15:10

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej na długości pomieszczenia piwnicznego przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 143

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

23.10.2019 | 12:43

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

22.10.2019 | 10:46

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 i Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

21.10.2019 | 11:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 20B, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku

18.10.2019 | 11:45

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku (wraz z mapką do celów projektowych, wszystkimi niezbędnymi opiniami i kosztorysami)

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

09.10.2019 | 14:13

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

09.10.2019 | 12:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 3, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

22.08.2019 | 14:45

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

22.08.2019 | 14:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15)

22.08.2019 | 12:25

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

12.08.2019 | 08:41

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

01.08.2019 | 13:35

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wycinki 3 szt drzew przy ul. Słowackiego 2

25.07.2019 | 08:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: 1. wykonanie wycinki 3 szt drzew: a: wycinki 1 szt klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm (oznaczonego nr 1 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 145 cm (oznaczonego nr 2 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm (oznaczonego nr 3 na rysunku) 2. wykonanie nowych nasadzeń w postaci 6 szt. klonu zwyczajnego „Globosum” o obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 16 cm na działce nr 339/5 przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

26.06.2019 | 09:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

czytaj więcej »

Dział Organizacyjno-Prawny informuje o zmianie  od 1 lipca 2019 roku numerów telefonów dla lokatorów lokali gminnych w zakresie obsługi czynszowej i windykacyjnej.

25.06.2019 | 13:31

Szanowni Państwo,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., działający jako administrator zasobu nieruchomości Gminy-Miasto Płock uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi, począwszy od dnia 01.07.2019 roku zmianie ulegną numery telefonów w zakresie obsługi czynszowej oraz windykacyjnej prowadzonej dla lokatorów lokali gminnych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku (ZBK).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

24.06.2019 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

'Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM–TBS Sp. z o. o. w P

24.06.2019 | 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

„Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenieo wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

07.06.2019 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna

06.06.2019 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku zaprasza do składania ofert na „Remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna w zakresie zgodnym z projektem technicznym i załącznikami – przedmiarami robót”.

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

05.06.2019 | 08:44

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

05.06.2019 | 08:38

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

03.06.2019 | 14:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39

28.05.2019 | 10:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Żyznej 39 z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: “Remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

07.05.2019 | 14:36

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

07.05.2019 | 14:28

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku

07.05.2019 | 08:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

25.04.2019 | 10:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

19.04.2019 | 12:22

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2

19.04.2019 | 09:12

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki i robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

12.04.2019 | 08:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30