Najnowsze informacje

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - 3 Maja 18 - częściowy remont klatek schodowych - branża elektryczna

20.10.2017 | 13:53

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie częściowego remontu klatek schodowych i korytarzy – branża elektryczna – w budynku użytkowym położonym przy ul. 3 Maja 18 w Płocku, zostało unieważnione z powodu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Otolińska 23 - uzupełnienie paneli elewacyjnych

20.10.2017 | 13:37

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu fragmentu elewacji budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku – uzupełnienie paneli elewacyjnych poprzez montaż formatek z blachy stalowej powlekanej wraz z ich uszczelnieniem została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bielska 3 - zabezpieczenie pokrycia dachowego

20.10.2017 | 13:25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachowego poprzez demontaż dachówki ceramicznej i krycie dachu blachą trapezową w budynku przy ul. Bielska 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 15ABC - remont klatek schodowych

17.10.2017 | 11:44

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu trzech klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Sienkiewicza 15 ABC w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Mickiewicza 6 m. 14 - remont pustostanu

13.10.2017 | 11:15

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. Mickiewicza 6 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - K. Wielkiego 4 m. 18 - remont pustostanu

13.10.2017 | 09:14

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym przy ul. K. Wielkiego 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia, zostało unieważnione z powodu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 4 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 8 lokalach mieszkalnych

11.10.2017 | 12:24

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan w 8 lokalach budynku przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 38

25.09.2017 | 14:51

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką budynków gospodarczych, zagospodarowaniem terenu, robotami budowlano-instalacyjnymi oraz pracami restauratorskimi i konserwatorskimi zlokalizowanego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 38”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy.

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnegow przy ul. Sienkiewicza 38

19.09.2017 | 12:16

Zamawiający Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przekazuje informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont, renowację i termomodernizację ścian elewacyjnych budynków przy ul. Kolegialnej 3

22.08.2017 | 14:27

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu, renowacji i termomodernizacji elewacji budynków przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku

czytaj więcej »

Garaż przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

20.07.2017 | 14:52

Gmina Miasto Płock posiada wolny garaż stanowiący własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na sprzedaż powierzchni strychowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9

18.07.2017 | 13:54

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Administrator Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza wybór ofert na sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opróżnianie lokali

13.07.2017 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock oraz jako Administrator, w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracę - Dział techniczny - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

11.07.2017 | 09:13

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko : SPECJALISTY DS. REMONTÓW / INSPEKTOR NADZORU Opis stanowiska :

czytaj więcej »

MZGM TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na : dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku.

26.04.2017 | 11:44

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na :

dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynki Wspólnoty Mieszkaniowe - wymiana wodomierzy lokalowych

11.04.2017 | 15:26

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 5 - sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny - 80 m²

22.03.2017 | 11:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 5 ogłasza nabór ofert na: sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku o powierzchni ok. 80 m² (po obrysie podłogi).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku aukcji ustnej na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej

03.11.2016 | 12:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. , uprawnienia do zawarcia umowy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nr. ewidencyjnych : 107/13, 107/17 oraz 107/18 nabył :

Waldemar Ludwik Nowak działający w imieniu „AUTOCENTRUM” Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski Spółka Jawna.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30