Najnowsze informacje

Zarząd MZGM TBS odwołuje aukcję na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej

31.08.2016 | 09:53

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust 3 Regulaminu organizacji i przeprowadzenia aukcji ustnej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność MZGM – TBS sp. z o.o. w Płocku, Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. odwołuje aukcję na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb 0001 Podolszyce Borowiaczki :

a) działka nr 107/13, o powierzchni 0,9108 ha,

b) działka o nr 107/17, o powierzchni 0,3131 ha,

c) działka o nr 107/18, o powierzchni 1,7465 ha,

zapisanych w KW nr PL1P/00079853/3.

czytaj więcej »

Szanowni Państwo, informujemy , że w dniu 02 września 2016 r. (piątek) MZGM -TBS Sp. z o. o., będzie czynny do godz. 14:00.

30.08.2016 | 15:17

SZANOWNI PAŃSTWO,

Informujemy , że w dniu 02 września 2016 r. (PIĄTEK) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o., będzie czynny do godz. 14:00.

Przepraszamy za wynikłe utrudnienia

czytaj więcej »

Plan zamówień publicznych na 2016 rok

24.08.2016 | 08:00

Plan zamówień publicznych na 2016 rok

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontów lub przebudowy cztrech budynków

10.08.2016 | 14:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Remont nieruchomości położonej na działce nr ewid. 8/774/1 przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 wraz z oceną stanu technicznego konstrukcji budynków mieszkalnych i określeniem efektywności kapitalnego remontu.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Słodowa 2 - wymiana wodomierzy lokalowych 200 szt.

04.08.2016 | 15:13

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Słodowa 2 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie instalacji wew. ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych oraz wymianę instalacji wod-kan w zakresie pionów w budynku przy ul. Kolegialna 31A

04.08.2016 | 08:28

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 31A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Grodzka 14 - wymiana zaworów grzejnikowych i poziomów wod.-kan. w lokalach mieszkalnych

01.08.2016 | 08:09

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzka 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych i wymiany poziomów wodociągowych w budynku przy ul. Grodzka 14 w Płocku

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

06.07.2016 | 09:51

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jasna 17 - remont stropodachu

23.06.2016 | 12:13

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu stropodachu w budynku położonym przy ul. Jasnej 17 w Płocku.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30