Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - Tumska 9 - remont elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o wykonaną dokumentację projektową

07.12.2016 | 08:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Tumska 9 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z częściową wymianą stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją w budynku wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. Tumska 9 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - konserwacja, drobne naprawy i remonty pokryć dachowych w budynkach administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

07.12.2016 | 08:41

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku oraz w budynkach w obcym zarządzie. została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - konserwacja 2 szt. kotłowni gazowych

05.12.2016 | 08:06

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: wykonywanie konserwacji 2 szt kotłowni gazowych w budynkach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Wspólnoty Mieszkaniowe - nazdór techniczny remontów instalacji elektrycznych

02.12.2016 | 14:52

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - budynki gminne - nazdór techniczny remontów instalacji elektrycznych

02.12.2016 | 14:50

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych wykonywanych w zasobach gminnych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - budynki gminne - konserwacja i pogotowie techniczne urządzeń dźwigowych

02.12.2016 | 14:49

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 10 - wymiana poziomów instalacji wodociągowej

24.11.2016 | 09:26

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 10, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o uniewaznieniu wyboru ofert - Sienkiewicza 21 - rozbiórka budynku

22.11.2016 | 14:33

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie rozbiórki budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 21

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Miodowa 8 - remont lokalu nr 4 na potrzeby siedziby ROM 4

21.11.2016 | 14:43

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu nr 4 w budynku przy ul. Miodowej 8 w Płocku na potrzeby siedziby Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku aukcji ustnej na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej

03.11.2016 | 12:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. , uprawnienia do zawarcia umowy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nr. ewidencyjnych : 107/13, 107/17 oraz 107/18 nabył :

Waldemar Ludwik Nowak działający w imieniu „AUTOCENTRUM” Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski Spółka Jawna.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - lokale gminne - wymiana wodomierzy lokalowych wyposażonych w moduły do odczytu radiowego

27.10.2016 | 15:09

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: wymianę lub montaż 36 kpl wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody użytkowej wyposażonych w moduły do odczytu radiowego typu DUO oraz 19 kpl wodomierzy lokalowych zimnej wody wyposażonych w moduły do odczytu radiowego typu MONO. Wodomierze powinny być wodomierzami: typu JS 1,6, mokrobieżnymi, hybrydowymi klasy R100, wyposażonymi w zawory antykropelkowe. Prace będą wykonywane w lokalach mieszkalnych sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez MZGM -TBS sp. z o.o. w Płocku została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30