Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:22

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:18

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

16.08.2018 | 15:13

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. ogłasza aukcje ustną na najem nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1 307,00 m2 zabudowaną budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 459,01 m2, położonej w Płocku przy ul. K Wielkiego 42 B w Płocku.

14.08.2018 | 15:49

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ – TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13 A

OGŁASZA AUKCJĘ USTNĄ

na najem nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 3722/2 o powierzchni 1 307,00 m2 zabudowaną budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 459,01 m2, położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 B w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

13.08.2018 | 15:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 51 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 21 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

13.08.2018 | 15:50

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 21 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kolegialnej 29/2

09.08.2018 | 09:49

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialnej 29/2.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 13:55

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16 A.

08.08.2018 | 12:20

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na :

wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 12:03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 46 A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

08.08.2018 | 11:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. 1 Maja 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod–kan w budynku przy ul. Kolegialna 33

06.08.2018 | 09:57

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 33, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A.

01.08.2018 | 14:20

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3

30.07.2018 | 08:34

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 3

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A

25.07.2018 | 09:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Padlewskiego 16A

25.07.2018 | 08:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na wykonanie wymiany 2 sztuk drzwi stalowych wejściowych do budynku gminnego mieszkalnego przy ul. Padlewskiego 16A nie została wybrana żadna oferta z uwagi na proponowany przez oferenta termin wykonania robót.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 12 w budynku przy ul. Bielskiej 12

25.07.2018 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bielskiej 12 została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku przy ul. Synagogalnej 7

10.07.2018 | 14:49

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalnej 7 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Synagogalnej 7 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 42 w budynku przy ul. Kwiatka 59

10.07.2018 | 09:04

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kwiatka 59 w Płocku, postępowanie zostało unieważnione.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 1 w budynku przy ul. Kolegialnej 43A

10.07.2018 | 09:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 43A w Płocku została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 17 w budynku przy ul. Bielskiej 22

10.07.2018 | 08:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na ykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bielskiej 22 w Płocku została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu nr 95 w budynku przy ul. Bartniczej 4

10.07.2018 | 08:50

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 95 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 4 ,postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia przez oferenta kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Nowy Rynek 14

10.07.2018 | 08:14

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku oficyny od strony podwórka w nieruchomości przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku

czytaj więcej »

Wolne lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

06.07.2018 | 14:22

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

czytaj więcej »

Wolne garaże do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

06.07.2018 | 14:20

Gmina Miasto Płock posiada wolne garaże stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych

04.07.2018 | 09:29

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych. Szczegóły w załączniku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

04.07.2018 | 09:27

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży. Szczegóły w załączniku

czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu w budynku przy ul. Otolińskiej 23

03.07.2018 | 13:45

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie wybory oferty na: "Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”.

czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia na dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16

03.07.2018 | 13:42

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie wybory oferty na: "Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kolegialna 29/2

02.07.2018 | 08:05

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialna 29/2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji c.o., c.w, wod-kan w budynku przy ul. Nowy Rynek 14

21.06.2018 | 13:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 14, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji c.o., ciepłej wody oraz wymianę instalacji wod-kan (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Nowy Rynek 14.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych przy ul. Pszczelej 7

21.06.2018 | 13:16

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Pszczela 7 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont dachu budynku przy ul. Gałczyńskiego 6

20.06.2018 | 14:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 6 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Gałczyńskiego 6 w Płocku.

czytaj więcej »

Zamówienia na usługi społeczne na „Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”.

18.06.2018 | 14:37

Ogłoszenie o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie „Wyboru oferty”

na

"Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”.

czytaj więcej »

Zamówienia na usługi społeczne na ,,Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku”.

18.06.2018 | 14:32

Ogłoszenie o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie „Wyboru oferty”

na

"Dozór i ochronę mienia z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku".

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wywóz odpadów wielkogabarytowych z budynku przy ul. Jaśminowej 4

08.06.2018 | 15:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wywóz odpadów wielkogabarytowych z pomieszczenia suszarni w budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku.

czytaj więcej »

Lokal gastronomiczny – kawiarnia do wynajęcia

07.06.2018 | 17:18

Lokal gastronomiczny – kawiarnia do wynajęcia

czytaj więcej »

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 459 m2

07.06.2018 | 15:59

Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 459 m2

Szanowni Państwo, Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do składania ofert najmu lokalu użytkowego o powierzchni 459 m2 znajdującego się w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 B. Lokal został gruntowanie wyremontowany i nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej w branży dowolnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt :

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o.

ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

09-402 Płock

tel. 24 364 03 27

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

04.06.2018 | 08:47

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

30.04.2018 | 14:39

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

W dniu 22 marca 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 750/XLIII/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu :

Uchwała Nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia z dnia 22 marca 2018 roku;

Druk deklaracji DO-1 wraz z załącznikiem DO-Z

czytaj więcej »

Lokal gastronomiczny / kawiarnia do wynajęcia

27.04.2018 | 07:54

Lokal gastronomiczny / kawiarnia do wynajęcia

Szanowni Państwo, Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do składania ofert najmu lokalu gastronomicznego / kawiarni znajdującego się w kompleksie lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 w Płocku. Modernizowany obecnie kompleks lokali już wkrótce stanie się wizytówką tej części Płocka, wyjątkowo chętnie odwiedzaną przez mieszkańców naszego miasta. Lokal o powierzchni 340,21 m2 usytuowany jest na I piętrze kompleksu, co powoduje jego odizolowanie od otaczającego gwaru miejskiego i stwarza atmosferę zarówno do codziennego spędzania czasu jak i organizacji dużych imprez jak wesela, chrzty czy komunie.

Przewidywany termin wynajęcia lokalu 01.10.2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt :

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o. o.

ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

09-402 Płock

tel. 24 364 03 27

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30