Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - Padlewskiego 17C - docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego z remontem kominów i robotami towarzyszącymi

17.01.2018 | 14:05

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Padlewskiego 17C w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie docieplenia budynku oraz wykonanie remontu pokrycia dachowego i kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót towarzyszących, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i audytem, w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Padlewskiego 17C w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 39 - wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz wymiana instalacji wod-kan w budynku oficyny

17.01.2018 | 11:17

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 39, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku oficyny nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 39 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia na:,,Dozór i ochronę mienia budynków przy ul. Otolińskiej 23 i 3 Maja 16 w Płocku”- Część I i Częśc II

02.01.2018 | 13:15

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie „Wyboru oferty” na,,Dozór i ochronę mienia budynków przy ul. Otolińskiej 23 i 3 Maja 16 w Płocku” z podziałem na dwie części: Część I – ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku” Część II - ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku”. Informujemy,że w dniu 29 grudnia 2017 roku zostały zawarte umowy z Wykonawcami: Część I – ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku” - Konsorcjum Firm: Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o – Lider ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa Grupa DSF Sp. z o.o. ul. Powstańców 4A lok. 67, 05-091 Ząbki - Partner KBG Sp. z o.o. ul. Żyzna 4, 03-613 Warszawa - Partner Część II - ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku” - MULTISERVICE Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3H, 10-165 Olsztyn.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania na podstawie art. 138o w trybie wyboru oferty - Dozór i ochrona mienia budynków Otolińska 23 i 3 Maja 16 w Płocku - Część I i Część II

28.12.2017 | 14:46

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na podstawie określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie „Wyboru oferty” na,,Dozór i ochronę mienia budynków przy ul. Otolińskiej 23 i 3 Maja 16 w Płocku” z podziałem przedmiotu zamówienia na dwie części: Część I – ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku” Część II - ,,Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy oraz wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego, w budynku przy ul. Jaśminowej 4

21.12.2017 | 15:29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

Opróżnienia z gabarytów i i innych zalegających rzeczy oraz wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego, w budynku mieszkalnym przy ul. Jaśminowej 4

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem pojazdami ciężarowymi dostosowanymi do zbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych i innych pozamiatania pomieszczenia piwnicznego i korytarzy z budynku mieszkalnego przy ul. Jaśminowej 4 po ich opróżnieniu, załadunku, transporcie i przekazaniu do utylizacji pozostałych rzeczy z korytarzy piwnicznych.

Termin realizacji : 15.01.2018 r.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30