Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

21.10.2019 | 11:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 20B, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumskiej 20B w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie 1 etapu remontu 4 klatek schodowych - wymiana instalacji WLZ, instalacji oświetleniowych i przyzewowych w budynku przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

18.10.2019 | 14:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie 1 etapu remontu klatek polegającym na wymianie instalacji elektrycznych WLZ, instalacji oświetleniowych i instalacji przyzewowych na 4 klatkach schodowych i wspólnych korytarzach budynku przy ul. Kwiatka 59 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku

18.10.2019 | 11:45

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku (wraz z mapką do celów projektowych, wszystkimi niezbędnymi opiniami i kosztorysami)

czytaj więcej »

Ogłoszenie o eszczęciu postepowania w trybie wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno - usługowego posadowionego na działce nr 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku

16.10.2019 | 13:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 18AB w Płocku

16.10.2019 | 13:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 18AB w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pionów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

16.10.2019 | 09:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, w zakresie pionów wodociągowych zimnej wody w lokalach mieszkalnych wraz z montażem wodomierzy przedpłatowych firmy AMPS

czytaj więcej »

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 15

15.10.2019 | 12:19

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania ,pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. 3 Maja 15

15.10.2019 | 12:15

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wymianę 84 wodomierzy lokalowych na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe R100 JS 1,6 FILA PRANCO wyposażone w moduły radiowe

14.10.2019 | 09:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza ponowne wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę 78 szt (39 szt zw dn 15, 39 szt cwu dn 15) wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe klasy R100 JS 1,6 FILA FRANCO, wyposażone w moduły radiowe typu DUO oraz zawory antykropelkowe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Miodowej 41, 43 i 45 w Płocku oraz wymianę 6 szt wodomierzy lokalowych zimnej wody na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe klasy R100 JS 1,6 FILA FRANCO, wyposażone w moduły radiowe typu MONO oraz zawory antykropelkowe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zielonej 40 w Płocku...

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

09.10.2019 | 14:13

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

09.10.2019 | 12:37

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 3, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji WLZ na klatkach schodowych, wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych, oświetlenia w piwnicach w ciągach komunikacyjnych i piwnicach lokatorskich

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - Budowa (odbudowa) lewej oficyny budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowa budynku przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego

08.10.2019 | 14:44

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Budowę (odbudowę) lewej oficyny mieszkalnej budynku przy ul. Sienkiewicza 38 oraz budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Sienkiewicza 38 przylegającego do ul. Kaczmarskiego” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Bielskiej 12

03.10.2019 | 15:16

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 12 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie naprawy 2 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielskiej 12 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie rozbiórki części frontowej i oficyny lewej budynku przy ul. Kolegialnej 4

23.09.2019 | 15:37

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na rozbiórkę części frontowej i oficyny lewej budynku mieszkalno – usługowego posadowionego na działce 796/1 przy ul. Kolegialnej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

22.08.2019 | 14:45

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie odbudowy, uruchomienie i prowadzenie stałej konserwacji instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Bartniczej 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

22.08.2019 | 14:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu i uruchomienie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15)

22.08.2019 | 12:25

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńskiej 15, 15/1, Jasna 12/1 i 18 (dotyczy budynku Dobrzyńska 15) administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

12.08.2019 | 08:41

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

01.08.2019 | 13:35

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wycinki 3 szt drzew przy ul. Słowackiego 2

25.07.2019 | 08:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: 1. wykonanie wycinki 3 szt drzew: a: wycinki 1 szt klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm (oznaczonego nr 1 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 145 cm (oznaczonego nr 2 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm (oznaczonego nr 3 na rysunku) 2. wykonanie nowych nasadzeń w postaci 6 szt. klonu zwyczajnego „Globosum” o obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 16 cm na działce nr 339/5 przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji WLZ, oświetleniowej, przyzywowej, odgromowej w budynku przy al. Jachowicza 42

23.07.2019 | 14:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Jachowicza 42 w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzywowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich oraz wykonanie instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy al. Jachowicza 42 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu na najem lokali użytkowych

12.07.2019 | 08:50

Gmina- Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. położonych w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

26.06.2019 | 09:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

czytaj więcej »

Dział Organizacyjno-Prawny informuje o zmianie  od 1 lipca 2019 roku numerów telefonów dla lokatorów lokali gminnych w zakresie obsługi czynszowej i windykacyjnej.

25.06.2019 | 13:31

Szanowni Państwo,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., działający jako administrator zasobu nieruchomości Gminy-Miasto Płock uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianami organizacyjnymi, począwszy od dnia 01.07.2019 roku zmianie ulegną numery telefonów w zakresie obsługi czynszowej oraz windykacyjnej prowadzonej dla lokatorów lokali gminnych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku (ZBK).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

24.06.2019 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

'Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM–TBS Sp. z o. o. w P

24.06.2019 | 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

„Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenieo wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

07.06.2019 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna

06.06.2019 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku zaprasza do składania ofert na „Remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna w zakresie zgodnym z projektem technicznym i załącznikami – przedmiarami robót”.

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

05.06.2019 | 08:44

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

05.06.2019 | 08:38

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

03.06.2019 | 14:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39

28.05.2019 | 10:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Żyznej 39 z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: “Remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

07.05.2019 | 14:36

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

07.05.2019 | 14:28

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku

07.05.2019 | 08:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

25.04.2019 | 10:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

19.04.2019 | 12:22

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2

19.04.2019 | 09:12

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki i robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

12.04.2019 | 08:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

czytaj więcej »

Poszukujemy kandydata na stanowisko Inspektor nadzoru / Specjalista ds. Remontów

03.04.2019 | 13:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektor nadzoru / Specjalista ds. remontów.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Kredytowej 1 w Płocku

02.04.2019 | 13:19

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Kredytowej 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

02.04.2019 | 13:09

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

czytaj więcej »

ZMIANA DRUKU OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ODO-1

02.04.2019 | 09:45

ZMIANA DRUKU OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ODO-1

czytaj więcej »

MZGN TBS działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 ogłasza wybór na wykonanie usługi w zakresie Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym.

01.04.2019 | 13:19

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. W Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Jaśminowa 4 w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

"Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Kolegialnej 43A

29.03.2019 | 09:50

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Kolegialna 43A w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

28.03.2019 | 09:43

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

czytaj więcej »

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

26.03.2019 | 08:51

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

W dniu 28 czerwca 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 808/XLIX/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu :

Uchwała Nr 808/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia z dnia 28 czerwca 2018 roku;

Druk deklaracji DO-1 wraz z załącznikiem DO-Z

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania na „Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu”

26.03.2019 | 07:54

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, informuje, że w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp z o. o. w Płocku”.

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium postępowania w trybie wyboru oferty, została wybrana oferta firmy :

Zakład Usług Ogrodniczych” ARBOR” Marek Klikczyński 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 111.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykoanie malowania elewacji szczytowych budynku położonego przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

25.03.2019 | 14:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 4 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: malowanie elewacji szczytowych budynku położonego przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

25.03.2019 | 10:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 i Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8.

21.03.2019 | 14:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku (wraz z mapką do celów projektowych, wszyst

20.03.2019 | 07:34

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na opracowanie opinii technicznej stanu dachu i kominów wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu dachu i kominów nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1 w Płocku (wraz z mapką do celów projektowych, wszystkimi niezbędnymi opiniami i kosztorysami)

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru oferty na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 1 (front i oficyna) w nieruchomości przy ul. 1 Maja 1-Kolegialna 13 w Płocku

15.03.2019 | 15:10

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1-Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 1 (front i oficyna) w nieruchomości przy ul. 1 Maja 1-Kolegialna 13 w Płocku ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży.

25.02.2019 | 13:50

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży.

czytaj więcej »

Konserwacja zieleni wysokiej na terenach Gminy-Miasta Płock lub będących w jej posiadaniu [AKTUALIZACJA]

21.02.2019 | 08:24

Postępowanie w trybie wyboru oferty na konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy-Miasta Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie malowania elewacji i remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku położonego przy ul. Na Skarpie 13 w Płocku

18.02.2019 | 14:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie malowania elewacji i remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku położonego przy ul. Na Skarpie 13 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie Utrzymania porządku i czystości- budynki Wspólnot Mieszkaniowych

05.02.2019 | 15:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na “Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Kredytowa 3, w imieniu której działa MZGM TBS, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kredytowa 3 w Płocku

06.12.2018 | 15:09

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kredytowa 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

03.12.2018 | 08:42

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Jachowicza 42, w imieniu której działa MZGM TBS ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. i c.w.u. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

30.11.2018 | 11:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert na :

wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. i c.w.u. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku.

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Słodowa 2, w imieniu której działa MZGM-TBS, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Słodowej 2 w Płocku

29.11.2018 | 13:02

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowa 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany poziomów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Słodowa 2 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Na Skarpie 8, w imieniu której działa MZGM–TBS ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

29.11.2018 | 12:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert na :

wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 33, w imieniu której działa MZGM-TBS, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji wod-kan i instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

29.11.2018 | 12:50

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 33, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na :

wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Wszczęcie postępowania w trybie wyboru oferty na sprzątanie nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 18/1 w Płocku.

22.11.2018 | 08:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 18/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na :

sprzątanie przedmiotowej nieruchomości.

Termin składania ofert do 15.12.2018 r.

czytaj więcej »

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o

20.11.2018 | 14:00

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert do 06.12.2018 r. !

Uwaga : dodano odpowiedzi na zapytania wykonawców.

czytaj więcej »

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. informuję , że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym garaż przy ul. Gradowskiego 3.

08.11.2018 | 10:12

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. informuję , że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym garaż nr ewid.851/3 na dz. nr 882/5 przy ul. Gradowskiego 3. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 18,00 m2 a stawka czynszu wynosi 10,00 zł/m2.

czytaj więcej »

Wspólnota Mieszkaniowa Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15, 15/1, ogłasza wybór ofert na wymianę instalacji WLZ, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzewowej i instalacji oświetleniowej w 3 klatkach schodowych przy ul. Jasnej 18.

05.11.2018 | 08:39

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasna 12/1; 18; Dobrzyńska 15; 15/1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku,

ogłasza wybór ofert na

wykonanie wymiana instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzewowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich wraz z robotami towarzyszącymi w 3 klatkach schodowych nieruchomości przy ul. Jasnej 18 w Płocku

Termin realizacji: do dnia 30.06.2019 r.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

25.10.2018 | 08:00

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

29.08.2018 | 13:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku przy ul. Synagogalnej 7

10.07.2018 | 14:49

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalnej 7 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Synagogalnej 7 w Płocku.

czytaj więcej »

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

30.04.2018 | 14:39

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO-1

W dniu 22 marca 2018 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 750/XLIII/2018 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu :

Uchwała Nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia z dnia 22 marca 2018 roku;

Druk deklaracji DO-1 wraz z załącznikiem DO-Z

czytaj więcej »

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

14.12.2016 | 10:29

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Niech pod świąteczną choinką

znajdzie się radość, szczęście,

życzliwość i wzajemne zrozumienie

oraz spełnienie wszystkich marzeń

w zbliżającym się nowym 2017 roku

życzą

Prezes Zarządu Arkadiusz Kochanowicz

Wiceprezes Zarządu Piotr Paweł Chała

wraz z Pracownikami

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontów lub przebudowy cztrech budynków

10.08.2016 | 14:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. Remont nieruchomości położonej na działce nr ewid. 8/774/1 przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 wraz z oceną stanu technicznego konstrukcji budynków mieszkalnych i określeniem efektywności kapitalnego remontu.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30