Zamówienia Publiczne

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o zamówienie publiczne - Wykonywanie robót konserwacyjnych i usuwanie awarii w trybie pogotowia lokatorskiego - znak NO 3/TI/ZBK/2024

03.06.2024 | 13:25

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw  i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w trybie pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących  w zarządzie  Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku oraz usytuowanych w   budynkach  wspólnot  mieszkaniowych” - znak NO 3/TI/ZBK/2024

 

Pobierz plik: Informacja z otwarcia ofert 03.06.2024. pdf.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30