Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa oraz wymiana wodomierzy na wodomierze przedpłatowe znak NO 2/TI/ZBK/2023

15.03.2023 | 12:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na ,,Dostawę oraz wymianę wodomierzy na wodomierze przedpłatowe w budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o. w Płocku” - znak NO 2/TI/ZBK/2023

 

Pobierz plik: Inf o wyborze oferty 15.03.2023.BES.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30