Zamówienia Publiczne

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

27.07.2020 | 13:27

Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355/6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku”

 

Pobierz plik: Ogloszenie 3 Maja 15.pdf

Pobierz plik: 3 Maja 15 - SIWZ .pdf

Pobierz plik: 3 Maja 15 wzor Umowy Zal nr 12.pdf

Pobierz plik: Zal 9 - tm 3 Maja 15 - projekt opis.pdf

Pobierz plik: Zal 9-1 tm rys 01 - elewacja 1 - stan obecny.pdf

Pobierz plik: Zal 9-2 tm rys 02 - elewacja 2 - stan obecny.pdf

Pobierz plik: Zal 9-3 tm rys 03 - elewacja 1 - kolorystyka.pdf

Pobierz plik: Zal 9-4 tm rys 04 - elewacja 2 - kolorystyka.pdf

Pobierz plik: Zal 9-5 tm rys 05 - przekroj poprzeczny.pdf

Pobierz plik: Zal 9-6 tm rys 06 - przekroj podluzny.pdf

Pobierz plik: Zal 9-7 tm rys 07 - zestawienie stolarki .pdf

Pobierz plik: Zal 9-8 tm rys 08 - rzut parteru wentylacja.pdf

Pobierz plik: Zal 9-9 tm rys 09 - rzut pietra wentylacja.pdf

Pobierz plik: Zal 9-10 tm rys 10 - rzut poddasza wentylacja.pdf

Pobierz plik: Zal 9-11 tm rys 11 - altana.pdf

Pobierz plik: Zal 9-12 tm rys 12 - zagospodarowanie terenu.pdf

Pobierz plik: Zal 9-13 Przedmiar tm -termomodernizacja - 3 Maja 15 .pdf

Pobierz plik: Zal 9-14 tm zal 1 - slupek.pdf

Pobierz plik: Zal 9-15 tm zal 2 - altana smietnikowa.pdf

Pobierz plik: Zal 9A odg 3 Maja 15 - instalacja odgromowa projekt.pdf

Pobierz plik: Zal 9A-1 Przedmiar odg - instal odgromowa - 3 Maja 15 .pdf

Pobierz plik: Zal 9B rk - opis - remont klatki schodowej - 3 Maja 15.pdf

Pobierz plik: Zal 9B-1 Przedmiar rk - remont klatki schodowej - 3 Maja 15.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30