Dodatki mieszkaniowe / Przykłady

Poniżej przedstawiamy dwa przykłady obliczania dodatku mieszkaniowego:

PRZYKŁAD I

Trzyosobowa rodzina X zamieszkuje lokal komunalny o powierzchni 40 m², a dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy wynosi 6.000 zł. Miesięczne wydatki tej rodziny na mieszkanie wynoszą 600 zł.

Kryterium powierzchni zostało spełnione, gdyż powierzchnia normatywna lokalu dla 3-osobowej rodziny wynosi 45m², również spełnione zostało kryterium dochodowe, gdyż średni miesięczny dochód na osobę w tej rodzinie wynosi 666,67 zł

Średni miesięczny dochód na członka rodziny:

6.000 zł : 3 m-ce = 2.000 zł – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego
2.000 zł : 3 osoby = 666,67 zł –  średni miesięczny dochód na 1 osobę w gosp. domowym

Ustawodawca przyjął, że trzyosobowa rodzina ma obowiązek opłacać czynsz w wysokości 12% swoich miesięcznych dochodów, tj.
2.000 zł x 12 proc. = 240 zł

Kwota dodatku mieszkaniowego = (wydatki miesięczne) - (procentowy udział dochodu gospodarstwa domowego w miesięcznych wydatkach na lokal)

Rodzina X dostanie dodatek w wysokości 360 zł miesięcznie, bo taka kwota stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na lokal a procentowym udziałem miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego w ponoszonych na mieszkanie wydatkach:

600 zł - 240 zł = 360 zł

Wartość przysługującego dodatku mieszkaniowego = 360 zł


PRZYKŁAD II

Osoba samotnie zamieszkuje lokal o powierzchni 34m². Jej dochód z ostatnich 3 miesięcy to 4.800 zł. Miesięczne wydatki na mieszkanie wynoszą 650 zł.

Kryterium powierzchni zostało spełnione.

4.800 zł : 3 m-ce = 1.600 zł – miesięczny dochód gospodarstwa domowego
1.600 zł – miesięczny dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym

Kryterium dochodowe nie zostało spełnione – kwota nadwyżki wynosi:
1.600 - 1.454,51 (175% kwoty najniższej emerytury w gosp. 1 -osobowym) = 145,49 zł

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek pomniejsza się o tę kwotę.

Ustawodawca przyjął, że jeżeli dochód gospodarstwa jednoosobowego jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury (najniższa emerytura wynosi 831,15 zł) to gospodarstwo jednoosobowe ma obowiązek opłacać czynsz w wysokości 20% swoich miesięcznych dochodów, tj.: 1.600 zł x 20% = 320 zł

Wysokość dodatku mieszkaniowego: 650 zł – 320 zł = 330 zł

Następnie dodatek należy pomniejszyć o wcześniej wyliczoną nadwyżkę dochodu, czyli wartość przysługującego dodatku mieszkaniowego wynosi:

330 zł – 145,49 zł = 184,51 zł

Wartość przysługującego dodatku mieszkaniowego = 184,51 złSzybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30