Dodatki mieszkaniowe / Dodatek - krok po kroku

Krok po kroku do dodatku mieszkaniowego

Nie masz na opłaty za mieszkanie?
Osoby mające problemy finansowe, które nie są w stanie samodzielnie opłacać mieszkania, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

  • Krok 1 - Weź formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Skąd?

Urząd Miasta Płocka, Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych, pl. Dąbrowskiego 4, pokój nr 4, tel. 24-367-16-53, 24-367-16-54, 24-367-16-55, 24-367-16-71;

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., ul. Polna 7
Działu czynszów, pokój nr 12, 13, tel. 24-364-03-12, 24 364-03-42, 24 364-03-13
Dział organizacyjno-prawny, pokój nr 2, tel. 24 364-03-16, 24 364-03-46.

Strony internetowe MZGM TBS Sp. z o.o. www.mzgm-plock.pl zakładka „Dodatki mieszkaniowe” lub Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu.
  • Krok 2 - Mając aktualne zawiadomienie o opłatach oraz rachunek za wodę idź z wnioskiem do właściwej administracji.
  • Krok 3 - Wypełnij deklarację o wysokości dochodów każdego członka rodziny, który z Tobą zamieszkuje.
  • Krok 4 - Po wypełnieniu formularza złóż wniosek wraz z załącznikami w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych, pl. Dąbrowskiego 4, pokój nr 4
  • Krok 5 Decyzję otrzymasz w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.


PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. 


Więcej informacji:

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30