Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

19.07.2023 | 10:31

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

Termin realizacji: do ustalenia.

Zakres prac :

1. Wykonanie kratek stalowych zabezpieczających otwory na kominach (wyloty boczne i górne) – ramka z płaskownika z wypełnieniem siatką stalową (ze stali nierdzewnej) – w załączeniu fotografie z przykładowej realizacji i szkic. Zalecane jest wykonanie ramek obejmujących kilka wylotów.

2. Wykonanie kratek stalowych zabezpieczających otwory wentylacyjne na elewacji.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. Nr 2).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 31.07.2023 r. do godz. 10:00.Wykonanie i montaż kratek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne na elewacji budynku położonego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 31.07.2023 r. do godz. 10.15”


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: 1 Maja 4 - druk oferty.pdf

Pobierz plik: 1 Maja 4 - oswiadczenia.pdf

Pobierz plik: 1 Maja 4 - przyklad realizacji + szkic.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30