Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie modernizacji 6 szt. klatek schodowych budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku

21.04.2023 | 08:25

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie modernizacji 6 szt. klatek schodowych budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres podstawowych robót :

 1. montaż płytek ceramicznych na wszystkich kondygnacjach

 2. malowanie ścian i sufitów

 3. malowanie lamperii

 4. malowanie balustrad schodowych

 5. wymiana skrzynek energetycznych

 6. uporządkowanie okablowania teletechnicznego

 7. wymiana wyłazów dachowych

Ostateczny zakres prac ustalić z Członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Panem Sebastianem Szczygielskim (tel 721-232-536) i Inspektorem Nadzoru Panem Wiesławem Frydrysiakiem (tel. 24-3640325) podczas wizji lokalnej.


Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

 2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i ustaleń

 3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

 4. Dokonanie wizji lokalnej budynku Słodowa 1 z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty Panem Sebastianem Szczygielskim (tel. 730-574-669) i przedstawicielem administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Panem Wiesławem Frydrysiakiem, pok nr 22, tel. 24-3640325

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 05.05.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Słodowa 1, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24-3640325 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty Slodowa 1.pdf

Pobierz plik: zal 2 - Slodowa 1- wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30