Wybory ofert

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1 oraz 5 w Płocku

23.08.2021 | 11:22

Płock 23.08.2021 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1, 5 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na:

Budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1 oraz 5 w Płocku


Termin realizacji: od uzgodnienia


Zakres prac :

1) Zgodnie z załączonymi projektem i przedmiarem.


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. nr 2);

  3. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru (zał. nr 3)

  4. Dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu altanki śmietnikowej.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 06.09.2021 r. do godz. 10:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.


Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 altana formularz Zal 1.odt

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 wykaz robot Zal 2.odt

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 altana przedmiar Zal 3.pdf

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 altana projekt Zal 3-1.pdf

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 altana decyzja Zal 3-2.pdf

Pobierz plik: Obr Westerplatte 3-5 - altana ogloszenie.odt

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30