Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na malowanie 5 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku

11.08.2021 | 10:27

Płock dn.10.08.2021r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Skłodowskiej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na malowanie 5 szt. klatek schodowych w nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku


Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres podstawowych prac :

1 - wyrównanie powierzchni ścian i sufitów

2 - malowanie emulsyjne ścian i sufitów

3 - malowanie olejne lamperii

4 - malowanie olejne balustrad schodowych

5 - wymiana opraw oświetleniowych na korytarzach i przed wejściami do klatek na typu LED z mikrofalowymi czujnikami ruchu

6 – montaż korytek instalacyjnych i przeniesienie do nich instalacji teletechnicznych – na pionach o wymiarze 60x90 i na poziomach 40x60

7 - wykonanie gładzi gipsowej pod malowanie – 10% powierzchni


Wszystkie uzgodnienia odnośnie pełnego zakresu prac dokonać z Inspektorem Robót Budowlanych – Panem Wiesławem Frydrysiakiem – tel. 24-364 03 25 – podczas wizji lokalnej.


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1) wraz z kosztorysem opracowanym na postawie ustaleń wizji lokalnej

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej remontowanych klatek w obecności Inspektora Robót Budowlanych – Pana Wiesława Frydrysiaka – tel. 24-364 03 25

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 26.08.2021 r. do godz. 12:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Skłodowskiej 2, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 730 do 1530 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: Sklodowskiej 2formularz oferty - Zal 1.doc

Pobierz plik: Sklodowskiej 2 wykaz robot - Zal 2.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30