Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na „Czyszczenie / malowanie całej elewacji z zabezpieczeniem antygraffiti dolnego pasa”

02.08.2021 | 14:29

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert na

Czyszczenie / malowanie całej elewacji z zabezpieczeniem antygraffiti dolnego pasa

Termin realizacji: od uzgodnienia

Zakres prac :

1) Czyszczenie lub malowanie całej elewacji z fragmentarycznym czyszczeniem (wariantowo) – ok 1 300 m2

2) Zabezpieczenie antygraffiti dolnego pasa elewacji – powłoką trwałą, z trwałością min 10 lat – 50 zmyć (pas elewacji na wysokość ok 2,5 m od poziomu terenu).

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1).

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 09.08.2021 r. do godz. 15:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: Wybor ofert - malowanie, czyszczenie elewacji - Obroncow Westerplatte 10.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30