Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

11.06.2021 | 08:01

                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 10, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany zaworów podpionowych instalacji c.o. w budynku

przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

Termin realizacji: do 20.09.2021r.

Zakres robót :

Wymiana zaworów podpionowych c.o. w instalacji z rur stalowych spawanych. Na pionach zasilających zawory regulacyjne, na powrotnych zawory kulowe. Ilości według załączonego przedmiaru.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru (zał. Nr.2)

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 3)

  4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu gdzie będą wykonywane roboty

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 28.06.06.2021 r. Godz.10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 . 

Pobierz plik: zal 1 formularz oferty.pdf

Pobierz plik: zal 2 przedmiar.pdf

Pobierz plik: zal 3 wykaz robot.pdf

Pobierz plik: obr west 10 wybor ofert.pdf

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 10 ogloszenie wybor ofert 2021.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30