Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Tumskiej 9a

12.02.2021 | 11:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tumskiej 9a  informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Tumskiej 9a w Płocku wraz z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej została wybrana oferta

została wybrana oferta firmy:

SEE sp. z o.o. Mateusz Gąsiorek
60-324 Poznań, ul. Marcelińska 94B/7

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru ofert.

 

Pobierz plik: protok_wyb_ofert_T9a.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30