Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostarczenie 7 szt. gablot ogłoszeniowych aluminiowych dla budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

26.11.2020 | 11:41

                                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Pszczelej 3, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na dostarczenie 7 szt. gablot ogłoszeniowych aluminiowych dla budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

dostarczenie 7 szt. gablot ogłoszeniowych:

1. galoty mają być wykonane z profili aluminiowych w kolorze srebrnym -matowym

2. narożniki powinny być zaokrąglone lub ścięte

3. wymiar gablot szerokość – 100 cm; wysokość – 70 cm; głębokość – około 5 cm

4. drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki

5. plecy gablot wykonane z blachy stalowej w kolorze srebrnym

6. dostarczenie 210 szt. magnesów o średnicy 15-20 mm do mocowania ogłoszeń

7. transport gablot wskazany adres

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie rysunku lub zdjęcia wyglądu gabloty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 14.12.2020 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

ZA ZARZĄD WSPÓLNOTY


 

Pobierz plik: formularz oferty Pszczela 3.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30