Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

16.09.2020 | 07:56

                                                       OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15; Dobrzyńskiej 15/1; Jasnej 12/1 i Jasnej 18, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Jasna 18 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Zakres robót :

zakup i montaż 12 szt. turbowentów na przewodach kominowych, roboty towarzyszące do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót oraz dokonanie ustaleń z Zarządem Wspólnoty - przedstawiciel Zarządu Wspólnoty – Pan Józef Dziembowski tel. 505584163

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Dobrzyńska 15; Dobrzyńska 15/1; Jasna 12/1 i Jasna 18, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Dobrzyńska 15; Dobrzyńska 15/1; Jasna 12/1 i Jasna 18 Pan Józef Dziembowski tel. 505584163 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty Jasna 18.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30