Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

19.05.2020 | 09:34

Płock dn. 19.05.2020 r.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty


Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty podpisania umowy

Warunki udziału:

  1. Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki udziału w postępowaniu oraz warunki realizacji przedmiotu ogłoszenia określone są w zapytaniu ofertowym

  2. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  3. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Kryteria wyboru ofert:

określone w zapytaniu ofertowym

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płock przy ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 05.06.2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Oferta na wykonanie naprawy pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

Nie otwierać przed dniem 05.06.2020 r.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Wszelkich informacji udziela Pan Janusz Szelągowski nr tel. 24 364 63 30 w godzinach 7:30 – 15:00 lub pod adresem e-mail: szelagowski.j@wp.pl.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 8 - naprawa dachu - zapytanie .pdf

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 8 - naprawa dachu - formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 8 - naprawa dachu - zakres prac Zal 2.pdf

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 8 - naprawa dachu - wzor umowy Zal 3.pdf

Pobierz plik: Obroncow Westerplatte 8 - naprawa dachu - protokol - Zal 3 do Umowy.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30