Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na sprzątanie 5 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku (preferowane osoby prywatne nie prowadzące działalności gospodarczej)

13.03.2020 | 10:34

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Skłodowskiej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na sprzątanie 5 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku (preferowane osoby prywatne nie prowadzące działalności gospodarczej)

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

sprzątanie klatek schodowych (zakres zgodnie z załącznikiem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1)

  2. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do sprzątania klatek schodowych – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pani Paulina Boroń, tel. 24-367 19 37

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00.

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 lub członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 2, Pani Emilia Graczyk, tel. 696997001

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Sklodowskiej 2 formularz.pdf

Pobierz plik: Sklodowskiej 2 zakres.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30