Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku

08.01.2020 | 08:52

                                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 14 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku

przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku


Termin realizacji robót : do 20 września 2020r.

Nieruchomość ul. Nowy Rynek 14 składa się z budynku głównego 5 kondygnacyjnego podpiwniczonego i dwóch oficyn 5 kondygnacyjnych niepodpiwniczonych. Powierzchnia użytkowa łącznie wynosi 1985,98 m2 (35 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe).Załączono rzut instalacji c.o. na parterze w celach poglądowych.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją inwestor przewiduje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski technologii Kan-therm Steel w lokalach. W piwnicach i na klatkach schodowych rurociągi w technologii PP Glass. Instalacja wodociągowa z rur PP (ZW PP, CW i cyrkulacja PP Stabi). Instalacja kanalizacyjna z rur PCV, założono wymianę podejść z podstropowych na nadstropowe. Każdy lokal wyposażony jest w licznik ciepła i wodomierze. Szczegółowy opis robót zawierają załączone przedmiary

Uwaga : Inwestor odstąpił od systemu przedpłatowego. W wycenie ofertowej należy przewidzieć standardowe lokalowe liczniki ciepła i wodomierze zdalnego odczytu mokrobieżne klasy pomiarowej R100 firmy Fila z nadajnikami zdalnego odczytu MONO.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10:00. Do oferty należy załączyć kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej wg załączonych przedmiarów w wersji pdf i ath oraz wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach robót o podobnym charakterze (zał. 2)

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 . 

Pobierz plik: formularz oferty ZAL 1.pdf

Pobierz plik: Wykaz robot ZAL2.pdf

Pobierz plik: Rzut parteru- rys. nr 3.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 14 c.w.u+wod-kan.przedmiar.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 14 przedmiar co.pdf

Pobierz plik: Nowy Rynek 14 c.w.u+wod-kan.ath

Pobierz plik: Nowy Rynek 14 przedmiar co.ath

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30