Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie indywidualnego sprzątania nieruchomości przy ul. Pszczelej 7 w Płocku

28.11.2019 | 11:53

                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Pszczelej 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie indywidualnego sprzątania nieruchomości przy ul. Pszczelej 7 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Zakres robót :

Indywidualne sprzątanie nieruchomości przy ul. Pszczelej 7 w Płocku

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonywane w ciągu ostatnich 3 lat prace o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonego do sprzątania budynku - przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Krzysztof Laskowski, tel. 24-367-19-38 – Miodowa 8, 09-400 Płock

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. - ROM 1 Płock ul. Miodowa 8, (Pan Krzysztof Laskowski), nie później niż do dnia 12.12.2019 r. do godz. 14:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Pszczela 7, który dokona wyboru wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela pracownik ROM-1 Pan Krzysztof Laskowski, tel. 24-367-19-38 – Miodowa 8, 09-400 Płock w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

 

Pobierz plik: formularz oferty Na Skarpie 7.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30