Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

28.10.2019 | 13:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty


Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku

działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8


I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zakres rzeczowy obejmuje naprawę pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki udziału w postępowaniu oraz warunki realizacji przedmiotu ogłoszenia określone są w zapytaniu ofertowym (do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej).

3. Przed założeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca będącego przedmiotem ogłoszenia.

II. Miejsce i termin składania ofert:

  1. Miejsce złożenia ofert: Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock – w kancelaria pokój nr 8.

  2. Termin składania ofert upływa dnia 18.11.2019 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin realizacji: sześć tygodni licząc od daty podpisania umowy.

IV. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w zapytaniu cenowym.

V. Wyjaśnienia i informacji udziela: Pan Janusz Szelągowski nr tel. 24 36 46 330 w godzinach 7:30 – 15:00 lub e-mail: szelagowski.j@wp.pl.


 

Pobierz plik: Zapytanie - naprawa dachu 2019-2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30