Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wycinki 3 szt drzew przy ul. Słowackiego 2

25.07.2019 | 08:26

                                                      OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na:

     1. wykonanie wycinki 3 szt drzew:

a: wycinki 1 szt klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130

cm (oznaczonego nr 1 na rysunku)

b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 145

cm (oznaczonego nr 2 na rysunku)

b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 170

cm (oznaczonego nr 3 na rysunku)

     1. wykonanie nowych nasadzeń w postaci 6 szt. klonu zwyczajnego „Globosum” o obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 16 cm

na działce nr 339/5 przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty (max do 31.10.2019)

Zakres robót :

Wycinka starych drzew i nasadzenie nowych, roboty towarzyszące do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

 2. Złożenie kosztorysów ofertowych

 3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum trzech robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

 4. Dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót oraz dokonanie ustaleń z Zarządem Wspólnoty - przedstawiciel Zarządu Wspólnoty – Pan Piotr Statkiewicz tel. 500529862

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 07.08.2019 r. do godz. 1000. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Słowackiego 2, który dokona wyboru wykonawcy.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 730 do 1530 .

 

Pobierz plik: formularz oferty Slowackiego 2.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Pobierz plik: mapa.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30