Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji WLZ, oświetleniowej, przyzywowej, odgromowej w budynku przy al. Jachowicza 42

23.07.2019 | 14:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Jachowicza 42 w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock ogłasza


wybór ofert

na wykonanie wymiany instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzywowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich oraz wykonanie instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy al. Jachowicza 42 w Płocku.

Oczekiwany termin realizacji:  do 30 września 2019 roku

Zakres robót:
Wykonanie wymiany instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzywowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich oraz wykonanie instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy al. Jachowicza 42 w Płocku.

Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr  1)
2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru
3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum 2 robót o porównywalnym charakterze (zał. nr 2)
4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do remontu klatek schodowych

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM-TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w kancelarii pokój nr 8 nie później niż do dnia 02.08.2019 do godziny  11.00.

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej przy al. Jachowicza 42, który dokona wyboru wykonawcy.
Wszelkich informacji udziela Artur Wiśniewski pod nr tel. 664 013 666.

Zarząd Wspólnoty

 

Pobierz plik: Jachowicza 42 przedmiar robot.pdf

Pobierz plik: zal 1 formularz ofertowy.docx

Pobierz plik: zal 2 wykaz robot.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30