Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących

Termin realizacji: określony w SIWZ – zał. 1

Warunki udziału: określone w SIWZ – za. 1, 2

Kryteria wyboru ofert: określone w SIWZ – za. 1, 2

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 19.06.2019 r. godz.12:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.


Wszelkich informacji udziela Pan Artur Wiśniewski tel. 664 013 666

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: SIWZ i zal 1, 2.pdf

Pobierz plik: zal 3 przedmiar.pdf

Pobierz plik: zal 4 projekt opis techniczny.pdf

Pobierz plik: zal 5 elewacja pld i wsch kolorystyka.pdf

Pobierz plik: zal 6 elewacja pln i zach kolorystyka.pdf

Pobierz plik: zal 7 elewacja pld i wsch rozbiorki.pdf

Pobierz plik: zal 8 elewacja pln i zach rozbiorki.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30