Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna

06.06.2019 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku zaprasza do składania ofert na „Remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna w zakresie zgodnym z projektem technicznym i załącznikami – przedmiarami robót”.

Szczegóły dostępne w załącznikach:

 

Pobierz plik: SIWZ 1 Maja 1.pdf

Pobierz plik: Zal 1 Przedmiar - 1 Maja 1 front - roboty z dotacji miejskiej.pdf

Pobierz plik: Zal 2 Przedmiar - 1 Maja 1 front - roboty pozostale.pdf

Pobierz plik: Zal 3 Przedmiar - 1 Maja 1 front - brama wjazdowa.pdf

Pobierz plik: Zal 4 Przedmiar - 1 Maja 1 oficyna - roboty z dotacji.pdf

Pobierz plik: Zal 5 Przedmiar - 1 Maja 1 oficyna - roboty rozb z dotacji.pdf

Pobierz plik: Zal 6 Przedmiar - 1 Maja 1 oficyna - pozostale roboty.pdf

Pobierz plik: Zal 8 Formularz oferty.pdf

Pobierz plik: Zal 9 Wzor umowy.pdf

Pobierz plik: Zal 10.pdf

Pobierz plik: Zal 11.pdf

Pobierz plik: Zal 12.pdf

Pobierz plik: Zal 13.pdf

Pobierz plik: Zal 14 Rysunki z dokumentacji proj.rar

Pobierz plik: Zal 15 Opis techniczny -1 Maja 1 front.pdf

Pobierz plik: Zal 16 Opis techniczny -1 Maja 1 oficyna.pdf

Pobierz plik: Zal 7 Przedmiar - 1 Maja 1 oficyna - pozostale roboty rozb.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30