Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

02.04.2019 | 13:09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

Termin realizacji dokumentacji : do 20 września 2019r.

Budynek ul. Jachowicza 42 ma 37 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych. Budynek czterokondygnacyjny, 3 klatkowy o powierzchni użytkowej 1962,45 m2 i kubaturze 10165 m3.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją inwestor przewiduje zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski technologii Kan-therm Steel w lokalach. W piwnicach rurociągi poziome w technologii PP Glass. Trasa instalacji po śladzie rurociągów istniejących. Instalacja c.w.u. z rur PP Glass.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 18.04.2019 r. do godz. 10:00. Do oferty należy załączyć kosztorysy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej wg zał. 2-5 oraz wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach robót o podobnym charakterze (zał. 4)

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno - Inwestorskiego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .


 

Pobierz plik: zal1 formularz oferty.pdf

Pobierz plik: zal 3 jachowicza 42 CO.pdf

Pobierz plik: zal5 Jachowicza 42 CW.pdf

Pobierz plik: zal 6 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30