Wybory ofert

MZGN TBS działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 ogłasza wybór na wykonanie usługi w zakresie Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym.

01.04.2019 | 13:19

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Jaśminowa 4 w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

"Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku"

  

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Jaśminowa 4 w Płocku

II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku.

Powierzchnia do sprzątania wewnątrz budynku po uwzględnieniu współczynników – 1.908,30 m²

Powierzchnia terenu do sprzątania wokół budynku po uwzględnieniu współczynników - 127,90 m²

Ilość altan śmietnikowych – 1 szt

III. Termin realizacji zamówienia : 01.05.2019 r. – 30.04.2020 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej i wraz z ofertą złożoną na załączonym do ogłoszenia formularzu złożyć oświadczenie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia) o jej dokonaniu.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Formularz oferty wraz z oświadczeniem należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

"Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku" i złożyć w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock w Kancelarii – pokój nr 8, w terminie do dnia 10.04.2019 r. (środa) do godz. 10:00.

VI. Zakończenie postępowania

Złożone oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4, który dokona wyboru Wykonawcy.

 

Pobierz plik: formularz oferty.pdf

Pobierz plik: oswiadczenia.pdf

Pobierz plik: umowa.pdf

Pobierz plik: zakres prac ul. Jasminowa 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30