Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru oferty na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 1 (front i oficyna) w nieruchomości przy ul. 1 Maja 1-Kolegialna 13 w Płocku

15.03.2019 | 15:10

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

           Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1 - Kolegialna 13, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 1 (front i oficyna) w nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 - Kolegialna 13 w Płocku

Termin realizacji:    od podpisania umowy do rozliczenia wykonanych robót

Zakres prac : zastępstwo inwestycyjne przy realizacji modernizacji budynków przy ul. 1 Maja 1 (front i oficyna) w nieruchomości przy ul. 1 Maja 1- Kolegialna 13 w Płocku (Zal 3)

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch prac o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  3. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do remontu budynków

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 22.03.2019 r. do godz. 1200.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty 1 Maja 1 - Kolegialna 13, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 .

 

Pobierz plik: 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - formularz Zal 1.doc

Pobierz plik: 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - zakres prac Zal 3.pdf

Pobierz plik: 1 Maja 1 - Kolegialna 13 - wykaz robot Zal 2.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30