Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie Utrzymania porządku i czystości- budynki Wspólnot Mieszkaniowych

05.02.2019 | 15:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na " Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego)w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. w Płocku

 

Pobierz plik: Ogl o wszcz post wspol 2019.pdf

Pobierz plik: Zal nr 1 do wyboru oferty ROM1 Wykaz nier Wspol Mieszkaniowych oraz altan smietnikowych.pdf

Pobierz plik: Zal nr 1 do wyboru oferty ROM2 Wykaz nieru Wsp Mieszkaniowych oraz altan smietnikowych.pdf

Pobierz plik: Zal nr 1 do wyboru oferty ROM3 Wykaz nier Wsp Mieszkaniowych oraz altan smietnikowych.pdf

Pobierz plik: zakres prac - Zal nr 2 wspol.pdf

Pobierz plik: Formularz oferty- Zal nr 3 wspol.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie -Zal nr 4 wspol.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie - Zal nr 5 wspol.pdf

Pobierz plik: Zal nr 6 umowa wspol.pdf

Pobierz plik: Zal nr 1 do umowy wspol.pdf

Pobierz plik: Zal nr 2 do umowy - harmonogram.pdf

Pobierz plik: Zal nr 3 do umowy.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30