Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 1 Maja 4

19.11.2018 | 10:08

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie  remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej klatek schodowych, piwnic i  z robotami towarzyszącymi w nieruchomości  przy ul. 1 Maja 4 w Płocku.

Termin realizacji:
wymiana instalacji elektrycznej do 31.01.2019 r.
remont klatek schodowych do 31.03.2019 r.

Zakres robót :

Wykonanie  remontu 3 szt. klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej klatek schodowych, piwnic i  z robotami towarzyszącymi w nieruchomości  przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

Warunki udziału :
1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)
2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru 
3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)
4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do remontu klatek schodowych - przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Tomasz Kołodziejski – roboty budowlane oraz Pan Adam Kubiak – roboty elektryczne , pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25  

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty 1 Maja 4, który dokona wyboru wykonawcy.
Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 lub Pan Tomasz Kołodziejski lub Pan Adam Kubiak pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30  do 15:30 .

 

Pobierz plik: formularz oferty 1 Maja 4.doc

Pobierz plik: przedmiar 1 Maja 4.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.doc

Pobierz plik: ogloszenie 1 Maja 4 pdf.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30