Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych przy ul. Pszczelej 7

21.06.2018 | 13:16

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Pszczela 7 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie  wymiany wodomierzy lokalowych

Zakres robót obejmuje :
- Demontaż istniejących wodomierzy 160 szt. (80zw i 80 cw)
- Montaż 160 szt wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca
- Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg. zał. Nr 1 w zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 6, nie później niż do dnia 5.07.2018 r. do godz. 10.00.

Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).
Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7.30  do 15.30 .

 

Pobierz plik: zal1 formularz oferty pszczela 7 .pdf

Pobierz plik: wodomierze wybor ofert 2018 pszczela 7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30